Česko - švýcarský projekt - tisková zpráva

Zahájení projektu „Podpora pracovníků se zdravotním postižením a posílení kapacity TyfloCentra Olomouc, o.p.s.“

Olomoučané zakusí na vlastní kůži, jak se žije nevidomým

1. 3. 2013 byl zahájen dvouletý projekt TyfloCentra Olomouc podpořený z Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programem švýcarsko-české spolupráce, který v České republice zprostředkovává Nadace Partnerství. Projekt se zaměří na vyšší nezávislost TyfloCentra  na grantech a dotacích a cíleně podpoří rozvoj sociální firmy Ergones, která je doplňkovou činností TyfloCentra. Projekt má dvě hlavní aktivity.

Cílem aktivity zaměřené na PR, marketing a prodej je zavedení koncepčnosti do marketingových a PR činností. Klíčovou součástí této aktivity je plánovaná výstava (Ne)viditelná Olomouc, která zahájí svůj provoz slavnostní vernisáží na konci června 2013 a potrvá 19 měsíců. Návštěvníci budou mít možnost zažít na vlastní kůži, jak se žije nevidomým v Olomouci. V absolutní tmě si vyzkouší, jaké to je pohybovat se po Olomouci bez zrakových vjemů. Zažijí si tak, jak lze slyšet Olomouc, cítit Olomouc a hmatat Olomouc. Cílem je jednak představit široké veřejnosti život nevidomých a dále bude výstava sloužit k propagaci výrobků a služeb sociální firmy Ergones a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké, které TyfloCentrum zajišťuje. Součástí výstavy bude také celá řada doprovodných akcí. „Chystáme například prodejní výstavu keramiky, kterou vytváří zaměstnanci se zrakovým postižením. Tato výstava proběhne potmě, takže člověk až posléze zjisti, co si vlastně po hmatu vybral. Součástí také bude představení v divadelní improvizaci, které proběhne také v absolutní tmě,“ uvedl Petr Zavadil, ředitel TyfloCentra Olomouc.

Další aktivitou je zajištění prostorového a materiálního vybavení a personální posílení sociální firmy Ergones. Cílem této aktivity je dobudování a dovybavení prostor sociální firmy Ergones a její personální posílení.

Cílové skupině zrakově postižených a nevidomých pomůže zejména zviditelnění problematiky. Očekáváme, že pokud se člověk jednou v životě o problematice zrakově postižených dozví, bude již do budoucna schopný správněji nevidomým a slabozrakým pomáhat. Ve prospěch této cílové skupiny bude i celkový rozvoj TyfloCentra Olomouc, nejvýznamnějšího poskytovatele sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu v Olomouckém kraji. Díky rozvoji TyfloCentra Olomouc a očekávané nižší závislosti na dotacích a grantech bude možné dále rozšiřovat poskytované sociální služby. Na udržitelnost výstupů projektu tak budou použity zejména peníze ze zisku sociální firmy a ve snižující se míře dotace a granty.

Olomouc
Dne 14. 5. 2013