Chodící lidé

Projekt chodicilide.cz aneb jak bychom chtěli, aby se k nám "zdraví lidé" chovali

Celkem v šesti městech české republiky vyjíždí během května a června zvláštní tramvajová
linka. Cestující se zde mohou dozvědět o problematice komunikace s lidmi se zdravotním
postižením.
více na: wwww.chodicilide.cz