Den otevřených dveří Domu služeb pro nevidomé

Milí přátelé, občanské sdružení Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, obecně prospěšná společnost Tyfloservis a obecně prospěšná společnost TyfloCentrum Praha si Vás dovolují pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DOMU SLUŽEB PRO NEVIDOMÉ. Kde: Krakovská 21, Praha 1; kdy: ve čtvrtek 15. listopadu 2012 od 9:00 do 17:00 hod.; proč: pro hlubší seznámení s možnostmi pomoci lidem s těžkým zrakovým postižením.

Rádi Vás uvítáme v centru poskytujícím specifické služby nevidomým a slabozrakým. Uvidíte speciální učebny, odborná pracoviště i klubové prostory, ve kterých se nevidomí učí dovednostem nezbytným pro jejich plnohodnotný život.

Vás, kteří již využíváte některé z našich služeb, zveme: Pojďte se podívat mezi nás a na místa, kde ony služby vznikají a odkud jsou z velké míry i realizovány.
Pokud jste zrakově postižený a žádnou ze služeb ještě neznáte, přijďte se s nimi osobně seznámit a poslechnout si něco o tom, co všechno a jak pro Vás nabízíme.
Po celý den bude možné navštívit všechna pracoviště, odborné kabinet a setkat se s pracovníky, kteří pro Vás zajišťují širokou škálu služeb.
S čím vším konkrétně se můžete u nás v daný den seznámit, najdete níže v tomto emailu.
Na setkání s Vámi se těší:

Václav Polášek,
prezident SONS ČR

Josef Cerha,
ředitel Tyfloservisu, o.p.s.

Jiřina Polášková,
ředitelka TyfloCentra Praha, o.p.s.

a všichni pracovníci DOMU SLUŽEB, Krakovská 21, Praha 1

Jsou vítáni jednotlivci i skupiny, potenciální klienti, jejich rodinní příslušníci i příznivci a přátelé nevidomých a slabozrakých. 

V průběhu dne se můžete seznámit:
* s metodami nácviku samostatné chůze, stolování, vaření, vlastnoručního podepisování nebo čtení a psaní slepeckého Braillova písma, stejně jako se speciálními optickými pomůckami a kamerovými lupami (Tyfloservis);
* s pomůckami denní potřeby (Prodejna pomůcek pro nevidomé SONS);
* s učebnou výpočetní techniky, kde se nevidomí lidé učí pracovat s počítačem i internetem bez použití monitoru a myši (Tyflokabinet SONS);
* s prostorami pro rozvoj manuálních dovedností, pohybu, vědomostí i pro klubové setkávání (SONS, TyfloCentrum);
* s ukázkou reliéfních vodicích linií, s ozvučeným semaforem, s praktickými ukázkami speciálních reliéfních, akustických i světelných naváděcích systémů usnadňujících orientaci těžce zrakově postiženým (Metodické centrum odstraňování bariér SONS);
* s programem podpory pracovního uplatnění zrakově postižených (SONS, TyfloCentrum);
* s půjčovnou kompenzačních pomůcek (SONS, TyfloCentrum);
* s možnostmi volnočasových aktivit zrakově postižených (SONS);
* s hernou showdownu, posilovnou či tělocvičnou (SONS);
* s navigačním centrem SONS pro nevidomé, s Knihovnou digitálních dokumentů (SONS).


13. listopad si jako Den nevidomých připomínáme v upomínku na zakladatele systematického vzdělávání nevidomých, Francouze Valentina Haüye. Ten také v roce 1784 v Paříži založil první výchovně vzdělávací zařízení pro nevidomé.
V. Haüy se narodil 13. listopadu 1745. Den jeho narození, vzhledem k jeho pedagogickému odkazu, zvolili v roce 1947 dva naši významní pedagogové působící na školách pro nevidomé (Rudolf Krchňák a Lubomír Nop) za Den nevidomých. 

Kontakty:

tel: 221 462 462 - 221 462 111
fax: 221 462 461
e-mail: sons@sons_cz
http://www.sons.cz
http://www.tyfloservis.cz
http://www.praha.tyflocentrum.cz

Zdroj: Vis - Imp