Digibooks má už více než 70 000 publikací

Digitální knihovna pro nevidomé sice vznikla na Slovensku, ale díky mezinárodní spolupráci ji využívají i nevidomí uživatelé z České republiky - pět šestin z digitalizovaných textů a knih je v češtině.

"S velikým potěšením oznamujeme, že v digitální knihovně pro nevidomé Digibooks (www.digibooks.sk),  spravovaná občanským sdružením Infoblind se sídlem v Bratislavě, dne 31.10.2013 byla úspěšně zpracována a zpřístupněna v pořadí již 70 000. publikace. Jedná se o časopis Vesmír č. 10 z roku 2010. V čase oslav jubilea 10 let působení sdružení je to nádherný dárek," informuje Vladimír Záhoranský.

"Digitální knihovna pro nevidomé Digibooks již od konce roku 2003 představuje významnou iniciativu v oblasti přístupnosti informací pro občany s těžkým zrakovým postižením. Je otevřena členům ze Slovenské  i České republiky. Čísla letošních přírůstků do knihovny ukazují mimořádné výsledky.
První čtvrtletí skončilo s novým kvartálním rekordem - 5 143 digitalizovaných publikací. První pololetí skončilo s rekordním pololetním výsledkem - 7 052 publikací. Dne 22. září byla zařazena v pořadí 10.000 publikace za tento rok a dnes jsme velice blízko od dosažení rekordního ročního přírůstku z roku 2010 (12 166). Tyto mimořádné úspěšné výsledky jsou ukázkou poctivé každodenní intenzivní práce, komunikace s vydavateli a autory, obětavosti, ochoty dobročinně pomoci a tím napomáhat ke zlepšování příležitostí pro občany s těžkým zrakovým postižením. Zvláště je potřeba poděkovat všem dárcům, dobrodincům za každou pomoc, kterou projevili pro realizaci skvělé věci oceňované stovkami spokojených čtenářů. V případě zájmu o spolupráci se ozvěte na adrese robov@digibooks_sk," dodává Vladimír Záhoranský.

Pohled na stránku www.digibooks.sk ukazuje, že ke dnešnímu dni je v digitální knihovně pro nevidomé Digibooks již 70 919 publikací ve formátech doc, rtf, txt, umožňujících čtení nevidomým či slabozrakým čtenářům. Jde nejen o knihy a časopisy, ale také různé návody, manuály.

Zdroj: www.helpnet.cz