Důležité legislativní změny pro zdravotně postižené

Senát Parlamentu ČR dne 12.9.2013 schválil novelu zákona č.  108/2006 Sb., o sociálních službách. V tomto zákoně se mimo jiné odkládá převod kompetencí ve financování sociálních služeb ze státu na kraje, a to o jeden rok.

Dále se významným způsobem mění zákon č.  329/2011 Sb. , o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Nový způsob posuzování se významně přiblíží způsobu posuzování nároku na průkazy OZP, který byl platný před přijetím výše uvedeného zákona. To znamená, že se navracíme do způsobu posuzování, který upravovala vyhláška č. 182/1991 Sb. Tento způsob posuzování by měl být platný od 1. 1.  2014. K přijatému návrhu zákona vydalo MPSV ČR vyhlášku, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů.  Tato vyhláška upravuje vzor dočasně vydávaných průkazů, které budou v papírové podobě.
V příštím roce bude pravděpodobně udělána definitivní úprava průkazů OZP, protože všechny průkazy platí nejdéle  do 31.  12.  2015.

Zdroj: www.nrzp.cz

Senát podpořil zrušení sKaret, na podzim projekt skončí

Projekt kontroverzních sKaret, které měly sloužit pro výplatu všech sociálních dávek, letos na podzim skončí. Senát to podle očekávání hladce schválil, a to během několika minut.
Svůj původní návrh přijal v duchu sněmovních úprav, na nichž se podílelo ministerstvo práce a sociálních věcí. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.
Zákon má nabýt účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by se mohlo stihnout k 1. říjnu.

Kritizovaný projekt loni prosadil tehdejší ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek (TOP 09) s cílem ušetřit za zasílání dávek. Ministerstvo pak uzavřelo na sKarty smlouvu s Českou spořitelnou, a to do roku 2024. U ní příjemci příspěvků a podpor museli k plastikové kartě mít konto, přes něž peníze od státu dostávali.
Ministerstvo práce už před pár měsíci vydávání karet zastavilo. Lidé je dostávali jen na vyžádání. Do konce července je mělo zhruba 277 200 příjemců.

Až zákon začne platit, držitelé karet si budou moci vybrat, jak chtějí dávky dostávat - zda na bankovní účet, či poštou. Pokud by lidé úřadu práce způsob zasílání dávek neoznámili, úředníci by je začali posílat na naposledy sdělené konto. Kdyby takový účet nebyl, budou peníze chodit poštou.
Sociální karty nebudou už sloužit ani jako průkazky pro zdravotně postižené. Ti začnou znovu dostávat průkazy papírové. Změnit by se mělo i posuzování závislosti na pomoci.

Česká spořitelna do projektu sKaret vložila podle dostupných informací asi 300 milionů korun a zatím není zřejmé, zda nebude žádat kompenzace.

Zdroj: www.centrum.cz