Hlasujte pro TC Olomouc v anketě o společenské odpovědnosti firem

Institut společenské odpovědnosti, o.p.s. vyhlásil další, již čtvrtý ročník úspěšné občanské Ankety společenské odpovědnosti ČR a SR pro rok 2013 , která si klade za cíl zviditelnit společnosti a jiné subjekty, které vnímají odpovědnost k lidem, kvalitě, zaměstnancům, prostředí... Dalším cílem úspěšné ankety je získat zpětnou vazbu od občanů, kterou organizaci takto vnímají. 

Pro vylosovaného vítěze z řad hlasujících je opět, stejně jako v předchozích letech, připraven luxusní zájezd pro 2 osoby. Kam to bude letos, se nechejte překvapit. V prvním ročníku to byla Paříž, ve druhém Řím, ve třetím Madrid. Letošní výhra bude neméně zajímavá.

Prvního ročníku se zúčastnilo 59 společností a přišlo 6070 platných hlasů. Druhého ročníku se zúčastnilo již 124 společností a přišlo 17.878 platných. Třetího ročníku se zúčastnilo již 353 organizací, měst a také slovenských organizací. Přišlo 40.119 platných hlasů.

Do této Ankety se mohou hlásit jak podnikatelské subjekty, tak města, obce, neziskové organizace, školy, nemocnice, tak i slovenské organizace. Stačí jen BEZÚPLATNĚ vyplnit přihlášku a zaslat logo společnosti. Logo bude zveřejněno na webových stránkách společně s proklikem na stránky organizace.

Hlasování bude probíhat pouze elektronicky na adrese http://www.institutso.com/hlasovani-v-ankete.html

V letošním roce můžete opět podpořit i TyfloCentrum Olomouc o.p.s., která je zřizovatelem portálu tyflonet.cz

zdroj: http://www.institutso.com/anketa-spolecenske-odpovednosti.html redakčně doplněno