Archeologická výstava s haptickou stezkou

Víte, jak se u nás žilo v době slávy starověkého Řecka? Výstava Ve stínu Olympu přiblíží návštěvníkům každodenní život obyvatel Střední Evropy v době železné a současně i v Řecku 5. a 4. století př.n. l.

Návštěvníci se mohou těšit na ukázky dobových obydlí. Prostřednictvím archeologických nálezů odhalíme zároveň i kontakty, které probíhaly mezi Střední Evropou a Středomořím.
Součástí výstavy je i haptická stezka pro slabozraké a nevidomé návštěvníky.

Výstava probíhá od 20. 12. 2012 - 3. 3. 2013 v Nové budově Národního muzea v Praze.
adresa: Vinohradská 1, Praha 1
více na: www.nm.cz