Časopisy s křesťanskou tématikou

Tyto 4 časopisy vydává Diakonie ČCE - Středisko pro zrakové postižené:
web: http://szp.diakoniecce.cz/nabidka.html 

Slyšíš?-Slyším!
Časopis vychází ve zvukové podobě.

Mana
Biblické čtení na každý den, vychází ve zvukové podobě .

Ranní chvilky
Biblické čtení na každý den, vychází v bodovém písmu a zvětšeném černotisku.

Kroky
Dětský časopis, vychází v bodovém písmu. 

Další časopisy:

Brána
Časopis církve bratrské, je připravován v elektronické podobě.

Bratrstvo
Evangelický časopis pro mládež (ČCE), je připravován v elektronické podobě..

Český bratr
Časopis Českobratrské církve evangelické, vychází ve zvukové a  elektronické podobě.

Český zápas
Týdeník Církve československé husitské, je připravován v elektronické podobě.

Dingir
Časopis o současné náboženské scéně, je připravován v elektronické podobě.


Ethos
Časopis pro celou rodinu, je připravován v elektronické podobě.


Evangelický týdeník
Je připravován v elektronické podobě.

Katolický týdeník
List českých a moravských diecézí, je připravován v elektronické podobě.. 

Protestant
Nezávislý evangelický měsíčník, je připravován v elektronické podobě.

Život víry
Časopis křesťanské místní společnosti (KMS), je připravován v elektronické podobě.