Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené

 Pro osoby se zrakovým postižením nabízí křesťanskou literaturu ve zvukové

 a  digitální podobě i Braillově písmu.

Středisko pro zrakově postižené
adresa: Klimentská 18, 110 05 Praha 1
tel.: 222 316 306, 732 324 956
e-mail: szp@diakonie_cz
web: http://szp.diakoniecce.cz