Digitální knihovny pro zrakově postižené studenty na VŠ


Teiresiás – knihovna a vydavatelství

 
Adresa: Šumavská 15, 602 00 Brno
tel: +420 549 491 105 fax: +420 549 491 120
e-mail: teiresias@muni_cz
web: www.teiresias.muni.cz 


Knihovna Laboratoře Carolina UK


Adresa: Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1-Malá Strana  
tel:   221 914 321, 221 914 320, 221 914 218  
e-mail: carolina@braille_mff_cuni_cz 
web: http://carolina.mff.cuni.cz/knihy.php


Digitální knihovna při Centru pomoci handicapovým na UP

Adresa: Žižkovo nám.5, 771 40 Olomouc 
tel: 585 635 333
fax:  585 231 400
e-mail: centrum.pomoci@email_cz 
web: http://uss.upol.cz/centrum-pomoci-handicapovanym 


Knihovna při centru Tereza 

Budova: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 
Adresa: Trojanova 13, 120 00 Praha 2
tel: 224 358 543 
e-mail: info@tereza_fjfi_cvut_cz 
web:  http://www.tereza.fjfi.cvut.cz  


Katolická teologická fakulta UK 

CKK KTF UK, oddělení pro nevidomé a zdravotně postižené
Adresa: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 
kontaktní osoba Dr. Vojtěch Eliáš 
tel: 220 181 394 
e-mail: knn@ktf_cuni_cz 
web: www.ktf.cuni.cz


Centrální katalog UK se záznamy o digitalizované literatuře

http://www.cuni.cz/UK-299.html