E-časopisy

TRAFIKA – Noviny a časopisy v elektronické podobě pro nevidomé

Trafika je určena pouze pro čtenáře se zrakovým postižením.

web: www.trafika.brailcom.cz 

Portál elektronických časopisů na MU

Elektronické časopisy jsou dostupné pouze zaměstnancům a studentům Masarykovy Univerzity. Jedná se především o licencované informační zdroje.
e-mail:

Elektronická knihovna časopisů (EZB)

web:www.mzk.cz/katalogy-databaze/databaze/portaly/ezb 

Diakonie ČCE – Středisko pro zrakově postižené 

Elektronická knihovna Střediska nabízí  čtenářům se zrakovým postižením 11 titulů křesťanských periodik. 

web: http://szp.diakoniecce.cz/elektronicka-knihovna.html

Portál elektronických časopisů Univerzity Karlovy 

web: http://pez.cuni.cz  

Inflou 

Studentský e-zin zaměřený na podporu publikování mezi studenty knihovnictví a informační vědy.
web: www.inflow.cz 

ProInflow 

Časopis je určen odborníkům v oblasti informačních věd. 
Adresa: Časopis ProInflow, kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU,
Arna Nováka 1, 602 00 Brno - bud. C/01028, 
e-mail: casopis_IV@inflow_cz
web:  http://pro.inflow.cz/  

Zpravodaj ÚVT MU 

Informační bulletin Ústavu výpočetní techniky Masarykovy Univerzity.

web: http://www.ics.muni.cz/bulletin/ 

E-psychologie – elektronický časopis  ČMPS 

Elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii.
web: http://e-psycholog.eu 

Internetové odkazy, na kterých se dají zakoupit a předplatit e-časopisy 

České i zahraniční časopisy

web: http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ecasopisy_top10

Volně dostupné elektronické časopisy     

Knihovna Univerzity Jana Ámose Komenského
web: http://knihovna.ujak.cz/elektronicke-casopisy 

Časopisy ve formátu PDF  

Časopis České vězeňství 

Časopis vězeňské služby České republiky
web: www.vscr.cz/generalni-reditelstvi-19/ke-stazeni-112/ceske-vezenstvi 

Klub čtenářů a předplatitelů – archiv časopisů  

Archiv časopisů vydavatelství Mladá Fronta.
web: www.zive.cz/archivcasopisu  

 

Časopis Tunel 

Časopis České tunelářské asociace

Výzkum, vývoj, projektování a realizace podzemních staveb.

Vychází v české, slovenské, anglické verzi.

web: www.ita-aites.cz  

Herní časopisy


web: http://extrahardware.cnews.cz/herni-casopisy-v-pdf-zdarma