ELSA - "Základy práce na počítači bez kontroly zrakem“

ELSA, Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT v Praze zveřejnilo příručku s názvem "Základy práce na počítači bez kontroly zrakem“. Jejími autory jsou Radek Seifert a Wandy Gonzúrová ze střediska ELSA. Text je určen široké veřejnosti a může, podle přesvědčení autorů, sloužit jako podklad pro vytváření osnov programů výuky počítačové gramotnosti uživatelů se zrakovým postižením. 

Příručku najdete ve formátu HTML na adrese: www.elsa.cvut.cz/zaklady