Hmatem, sluchem i čichem

Kostel svatého Vavřince v Praze 5 - Jinonicích srdečně zve speciálně návštěvníky s postižením zraku i s jejich pejsky na Noc kostelů, 24. 5 2013.

Kostel s veškerým vybavením bude připraven k prohlídkám hmatem. Součástí večera bude i nevšední hudební zážitek.

Program
18:00 - 18:30 Jak (z)voní svatý Vavřinec?
Půltunový zvon ze 16. století vyzývá odvážlivce na souboj. Zároveň do 18 hodin probíhá prohlídka kostela všemi dostupnými smysly.
19:00 - 20:00 Michal Hromek Consort
Zveme na koncert hudební skupiny, která má na svém kontě už 10 alb. Poslechněte si ukázky na webu. michal.hromek.net
20:00 - 21:00 Prohlídka s historickým výkladem
Prohlídka všemi smysly. Nevidomí uvidí svýma rukama to, na co si běžně člověk sáhnout nemůže - liturgické nádoby, oděvy, svatostánek.
21:00 - 22:00 Křížová cesta sochaře Jiřího Vaňka
Reliéfy s netradičně pojatými zastaveními křížové cesty přímo vybízejí k prohlídce hmatem. Doprovázejí je meditační básně Pavly Vaňkové.
22:00 23:00 Aj, ty svatej Vavřenečku
stojíš na pěknym kopečku... Už nejméně 800 let. Za tu dobu jsi slyšel tolik modliteb, lidských nářků i díků. Umíš pohladit i povzbudit... V noci v tichém a ztemnělém kostele je to lepší než doma v kanafasu.

Informace o kostele:

Svatý Vavřinec ve starých Butovicích, které jsou nyní součástí Jinonic, patří k nejstarším kostelům na území velké Prahy. Doba jeho vzniku není jistá, nejčastěji se uvádí 11. století, ale první písemný záznam o něm pochází až z poloviny 13. století. Z původní románské stavby se dochovala půlkruhová sklenutá apsida. Pečlivá restaurátorská práce v roce 2005 odhalila zbytky kvádříkového zdiva a románská okénka. Kostel prošel v průběhu věků několika přestavbami za účelem rozšíření chrámového prostoru. Za pozornost stojí rovněž dřevěná zvonice, která byla vystavěna v rámci první významné přestavby kostela v 16. století. Ze stejné doby je zvon Vavřinec, který dodnes svolává věřící na bohoslužby.

Příroda Prokopského údolí chrání venkovský ráz kostela před rozpínavostí velkoměsta. Každý, kdo sem na procházce náhodou zavítá, má dojem, že v prastarých Butovicích se zastavil čas!

Návaznost na dopravu:
metro B - stanice Jinonice (dál pěšky po žluté turistické značce)
bus 176 - zastávka Sídliště Jinonice - na znamení (dál pěšky ulicí Butovická, U Opatrovny, Vavřinecká)
Upozornění: kostel je poměrně daleko od MHD (pro seniory), není k dispozici toaleta
Kontaktní osoba: Eva Fuchsová, eva.fuchsova@insidi_cz

zdroj: o.s. Okamžik