Informace o nových formulářích k dávkám sociální ochrany od 1. 1. 2012

V důsledku probíhající sociální reformy ksou změněnny iněkteré formuláře na dávky sociální ochrany. Jedná se o:

- dávky státní sociální podpory
- dávky pomoci v hmotné nouzi
- sociální služby a dávky pro OZP
- služby zaměstnanosti

bližší informace na www.mpsv.cz