Invalidní důchodci mají speciální úlevy

Invalidní důchodci mají stejně jako starobní důchodci nárok na základní slevu na dani 24 840 korun ročně a jejich pravidelně vyplácený invalidní důchod je rovněž do roční výše 288 000 Kč osvobozen od daně. Kromě toho mají ještě speciální úlevy.

Výše úlev

Jde o tyto úlevy:

2520 Kč, jestliže poplatník:

a) pobíral invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně (dříve částečný invalidní důchod), nebo

b) pokud zanikl nárok na výplatu invalidního důchodu z důvodu souběhu nároku na výplatu tohoto invalidního důchodu a starobního důchodu

5040 Kč,jestliže poplatník:

a) pobíral invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně (dříve plný invalidní důchod), nebo

b) pobíral jiný důchod, jehož jednou z podmínek pro přiznání je, že je invalidní ve třetím stupni. Za jiný důchod se považuje podle zákona o důchodovém pojištění vdovský (vdovecký) důchod, na který má vdova (vdovec) nárok, je-li invalidní ve třetím stupni, nebo

c) pokud zanikl nárok na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně z důvodu souběhu nároku na výplatu invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a starobního důchodu

d) je podle zvláštních předpisů invalidní ve třetím stupni, avšak jeho žádost o invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně byla Českou správou sociálního zabezpečení (Úřadem důchodového zabezpečení) sice zamítnuta, ale z jiných důvodů než proto, že není invalidní ve třetím stupni.

16 140 Kč, jestliže je držitelem průkazu ZTP/P. Tato sleva se uplatní, i když poplatník nepobírá invalidní důchod.

Kromě slevy 24 840 Kč může invalidní důchodce uplatnit u vyjmenovaných slev snížení daně ve výši jedné dvanáctiny za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku byly podmínky pro uplatnění nároku splněny.

Pokud držitel průkazu ZTP/P pobíral současně invalidní důchod, slevy se kumulují. Například průkaz ZTP/P spolu s invalidním důchodem pro invaliditu třetího stupně a základní slevou představuje za rok celkovou slevu na dani 46 020 Kč.

Příklad: Panu Marečkovi byl přiznán důchod pro invaliditu II. stupně (dříve částečný invalidní důchod) od 15. června 2012. Má nárok na slevu ve výši 210 Kč měsíčně od měsíce července do prosince, tedy 1260 Kč + základní slevu na dani 24 840 Kč, dohromady 26 100 Kč. Kdyby dostal tento důchod od 1. června, měl by nárok na slevu z titulu invalidity za měsíce červen až prosinec, tedy 1470 Kč.

Invalidní důchodce může uplatnit odečty od základu daně a další slevy na dani za stejných podmínek jako ostatní poplatníci. Zákon však poskytuje daňové slevy poplatníkům, kteří jsou sami invalidní, nikoli kteří vyživují invalidní osoby. To znamená, že slevu na invaliditu může uplatnit poplatník pouze z titulu své vlastní invalidity.

O slevy v roce 2013 nepřijdou

Invalidní důchodci se nemusejí obávat, že v roce 2013 přijdou o slevy na dani. Budou-li pobírat invalidní důchod na invaliditu prvního nebo druhého, ale i třetího stupně, zůstane jim nárok na slevu na dani 24 840 Kč i nadále.

To platí i tehdy, jestliže u nich jsou splněny podmínky nároku na výplatu starobního a invalidního důchodu a bude jim v roce 2013 přiznán starobní důchod.

Pokud ale budou pobírat starobní důchod po celý rok 2013, na základní slevu na dani nedosáhnou, podobně jako všichni ostatní starobní důchodci.

Zdroj: Právo 2. 2. 2013