Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana

Knihovna zpřístupňuje nevidomým a těžce zrakově postiženým občanům informace prostřednictvím Braillova slepeckého písma, zvukových záznamů, reliéfní grafiky a digitálních textů.
Knihovna půjčuje zdarma bodové i zvukové knihy a to jak osobně tak i poštou. 

adresa: Praha1, Ve Smečkách 15, 115 17
tel: 222 210 492, 222 211 523
fax: 222 210 494
e.mail: ktn@ktn_cz
web: www.ktn.cz