Literatura

Tady studenti tyflopedie a všichni ti co se o problematiku zrakového postižení zabývají naleznou seznam literatury, která by jim mohla v jejich studiu pomoci.  Nejedná se obibliografické citace.