MPSV: ČSSZ informuje o změně termínů výplaty důchodů v roce 2013

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) informuje klienty, že kvůli státním svátkům, dnům pracovního klidu a svátkům, které stanovuje zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, se mění některé výplatní termíny důchodů. Ve všech případech změn výplatních termínů obdrží klienti důchod o den nebo dva dříve.

Změna se týká následujících výplatních termínů:

Důchody splatné   Budou v roce 2013 splatné:
8. 5. 2013  7. 5. 2013
4. 7. 2013   3. 7. 2013
6. 7. 2013  4. 7. 2013
20. 12. 2013 19. 12. 2013
22. 12. 2013 20. 12. 2013
24. 12. 2013  23. 12. 2013


Změna výplatních termínů se týká pouze dávek důchodového pojištění, tedy důchodů starobních, invalidních a pozůstalostních.

Důchody vyplácí ČSSZ buď v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště, nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta. Občan si volí způsob výplaty důchodu při podání žádosti o dávku důchodového pojištění s tím, že kdykoliv později může požádat ČSSZ o změnu.

ČSSZ k 31. 12. 2012 vyplatila prostřednictvím České pošty 1 395 479 důchodů a na osobní účty klientů provedla 1 402 715 výplat důchodů. 43 389 výplat bylo provedeno do zařízení sociálních služeb.

Zdroj: MPSV