Nakupujete v lékárnách homeopatika? Pozor!

Dobrý den, Jistě jste s potěšením zaznamenali, že obal léčivých přípravků je opatřen názvem v Braillově písmu. Tuto povinnost stanoví zákon o léčivech.

V souvislostí s touto povinností se však na SONS již v roce 2011 obrátila společnost Boiron CZ, s. r. o., která kromě jiných léčivých přípravků vyrábí a distribuuje i jednosložková homeopatika. Tyto přípravky se prodávají v tak malých tubičkách, že by se na ně popis v Braillově písmu opravdu nevešel.
Proto bylo třeba nalézt způsob, jak i u těchto výrobků zajistit, aby nevidomý zákazník měl možnost výrobek s Braillským popiskem získat. Ve spolupráci SONS a firmy Boiron bylo nakonec nalezeno řešení, které posléze svým rozhodnutím posvětil, a tím také zaručil Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Většina jednosložkových homeopatických přípravků patří k těm, které v lékárnách nebývají běžně skladem a obvykle se objednávají pro konkrétního pacienta. Pokud při této objednávce vyslovíte přání, že chcete dostat výrobek Braillovým písmem označený, je třeba to sdělit tomu, u koho výrobek objednáváte. Povinností výrobce je k výrobku dodat i obálku Braillsky označenou, do níž může být výrobek vložen. Společnost se zavázala dodat žádanou obálku do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky.

Kromě toho, že o této výjimce bude SONS informovat všechny zrakově postižené, ke kterým naše informační kanály dosáhnou, budou o ní informováni i lékárníci, takže je velmi pravděpodobné, že pokud se setkají s nevidomým poptávajícím jednosložkové homeopatické přípravky, sami jim možnost dodání přípravku v označené obálce nabídnou.

Za SONS
Luboš Zajíc

zdroj: Vis-Imp