Aktuální informace k sociální reformě

Protože od 1. 1. 2012 začíná platit sociální reforma, tady jsou základní informace o tom co je potřeba zařídit a které dávky se ruší.

K 31. 12. 2011  se zruší těchto 5 dávek: Příspěvek na individuální dopravu; příspěvek na provoz motorového vozidla; příspěvek prakticky a úplně nevidomým občanům; příspěvek na úpravu bytu; příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže. O zastavení vyplácení budou všichni, kdo dávky dostávali informováni příslušným úřadem.  Tyto dávky jsou od 1. 1. 2012 nahrazeny příspěvkem na mobilitu, který je 400,- Kč. Díky přechodnému ustanovení zákona mají držitelé průkazu ZTP a ZTP/P nárok na tento příspěvek bez nutnosti posuzování. Tato výjimka platí do 31. 12. 2015. Příspěvek na mobilitu však nebude všem držitelům průkazů ZTP a ZTP/P vyplácen automaticky, ale mněli by si v lednu 2012 podat žádost o tento příspěvek. Podmínku pravidelné dopravy žadatel stvrzuje čestným prohlášením. 

Samotné průkazy TP, ZTP a ZTP/P zůstávají v platnosti dál a jejich výměnu může každý z držitelů provést postupně v době, kdy bude končit platnost průkazu. Nejpozději však k 31. 12. 2015.

Všechny nové dávky se vyřizují na úřadech práce, MPSV tvrdí, že by síť míst, kde se budou dát dávky vyřídit bude hustší, než tomu bylo dosud. Pokud si nejste jistí, na který Úřad práce jít o nové dávky žádat zeptejte se na úřadě, kam jste chodily dávky vyřizovat dosud. Úřady by měly informovat všechny příjemce dávek o postupných změnách dopisem.

Zpracováno z článku Luboše Zajíce a právního oddělení SONS