Nevidomí v nových profesích

V srpnu 2012 ukončilo sdružení Okamžik projekt „Nové příležitosti pro zaměstnání osob s těžkým zrakovým postižením“. Projekt byl podpořen z Operačního programu Praha - Adaptabilita financovaného z Evropského sociálního fondu.

V odborných kurzech byli proškoleni nevidomí lektoři, konzultanti a řemeslníci, kteří nadále využívají získané znalosti v praxi.
Lektoři prostřednictvím besed a seminářů ve školách a dalších institucích seznamují veřejnost s problematikou života beze zraku a konzultanti nabízejí firmám možnost testování bezbariérovosti prostředí z hlediska potřeb nevidomých. K dané problematice vydal Okamžik brožuru Nevidomý ve vaší firmě.

Řemeslníci a lektoři hmatového modelování vyrábějí originální keramiku a mohou s technikou hmatového modelování seznamovat nevidomé i širší veřejnost.
Keramické výrobky můžete objednat na www.hmatelier.cz, besedy, semináře a konzultace prostřednictvím sdružení Okamžik.

Zdroj: OKAMŽIK