Nová škola v Olomouci - Hejčíně

Přesunutí litovelské školy do Olomouce

Od školního roku 2012/2013 bude v Olomouci - Hejčíně otevřena nová škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – se zrakovým postižením a specifickými poruchami učení.

Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli má dlouholetou tradici ve vzdělávání zrakově postižených dětí a už od září letošního roku ji čeká důležitá změna – přemístění do nově postaveného objektu v Olomouci - Hejčíně.

Posláním školy je především věnovat péči zrakově handicapovaným dětem, poskytnout jim takovou výchovu a vzdělání, aby se plně integrovaly do společnosti, cítily se v ní dobře a byly také schopny pro ni něco vykonat.

Škola byla založena v roce 1954 z iniciativy významného očního lékaře prof. Václava Vejdovského – vzdělávaly se v ní děti s různým stupněm slabozrakosti. Od 90. let se zde začaly učit i děti se zbytky zraku a žáci nevidomí a rovněž byly zavedeny diagnostické pobyty žáků spojené s nápravou tupozrakosti. V 90. letech při škole vzniklo také odborné poradenské pracoviště, které se věnuje pomoci zrakově postiženým žákům integrovaným v běžných školách. Škola v současné době pomáhá také dětem s poruchami učení. Je vybavena moderními učebními i kompenzačními pomůckami, jako jsou optoelektronické lupy, počítače upravené pro vzdělání nevidomých, braillské učebnice a učební texty atd.

Specifické potřeby žáků rozvíjejí hodiny individuální tyflopedické péče (tj. péče zaměřené na rozvoj zrakového vnímání a rozvoj kompenzačních funkcí ostatních smyslů), prostorové orientace a reedukace dyslektických potíží. K nepovinným předmětům patří výuka hry na hudební nástroje (klavír, klávesy, zobcovou flétnu, kytaru a nově bicí). Mladí hudebníci vystupují na místních kulturních akcích i celostátních přehlídkách. Sportovní zdatnost posiluje plavecký výcvik pro 1. stupeň a lyžařský pro 2. stupeň. Děti se věnují průběžně atletice a každoročně se zúčastňují celostátních sportovních her. Školní kroužky (šachy, goalball – míčová kolektivní hra pro nevidomé, showdown – aplikovaný stolní tenis a keramika) rozvíjejí schopnosti dětí a přinášejí jim nové zážitky estetické, pohybové i sportovní. Nevidomí mají navíc možnost změřit své síly v soutěžích prostorové orientace a čtení Braillova písma. Častá jsou soustředění těchto dětí v létě na Šumavě, v zimě na běžkách v Krkonoších. Za soutěžemi prostorové orientace a sebeobsluhy jezdí těžce zrakově postižené děti na Slovensko.

Při škole pracuje občanské sdružení LITKA, které přispívá ke kvalitně prožitému volnému času dětí.

Škola v Litovli sídlí v historické budově na náměstí, která však již nevyhovuje novým trendům ve vzdělávání handicapovaných dětí. Zřizovatel školy Olomoucký kraj v současné době staví novou školní budovu v Olomouci – Hejčíně. Kromě základní školy v ní bude ubytovací zařízení pro vzdálenější žáky, družina, speciální pedagogické centrum a nově také mateřská škola, zaměřená především na děti tupozraké. Vyučování v nové školní budově bude zahájeno už v září tohoto roku. 

 

autoři: Jana Valíčková a Mirko Spurník

 

Nová školní budova - pohled z okna

Pohled na nádvoří školního areálu

Pohled na průčelí nové školní budovy

Jedna z budov v areálu zatím ještě pokryta lešením