Nová zvuková diskusní konference pro maséry

Milí přátelé, rádi bychom pozvali všechny zrakově postižené maséry, kteří by se chtěli o své poznatky podělit s ostatními, aby se zapojili do nově vzniklého diskusního tématu s názvem Maséři. Bylo zřízeno v rámci Zvukové konference, jejímž autorem a hlavním správcem je Stanislav Brož.

O zřízení diskusní skupiny zaměřené na výměnu profesních zkušeností masérů jsme se rozhodli požádat pana Brože prostě proto, že žádná konference tohoto typu nebyla mezi četnými konferencemi pro zrakově postižené dosud založena. Řekli jsme si, že když mohou mít svoji konferenci příznivci počítačů, majitelé vodicích psů, učitelé hudby nebo zrakově postižené maminky, mohli by svoji zájmovou konferenci uvítat také maséři, kterých je mezi našinci spousta.

Bylo by fajn, kdyby nová konference sjednotila maséry více dohromady a poskytla jim příležitost k rychlé a snadné výměně důležitých informací, zkušeností a názorů  souvisejících s jejich povoláním.

Konference by tedy měla být určena pro všechny české i slovenské zrakově postižené maséry, kteří svou profesi vykonávají v rámci zaměstnání, nebo jako samostatně výdělečnou činnost. Do konference mohou přispívat také ti z vás, kteří by se rádi zeptali masérů profesionálů na jakoukoli radu týkající se masírování. Společně bychom si mohli povídat např. o těchto tématech:

- ve kterém internetovém nebo kamenném obchodě se dají výhodně nakoupit kvalitní pomůcky pro maséry (oleje, papírová prostěradla či utěrky, lehátka apod.)

- do kterých profesních organizací se mohou zrakoě postižení maséři registrovat jako členové

- která školící zařízení jsou ochotna přijmout na školení zrakově postižené maséry

- jaké jsou účinky a působení různých druhů masáží na lidský organismus

- důležité informace týkající se výdělečné činnosti zrakově postižených masérů

- Pozvánky na akce, které by mohly maséry zajímat

- Jakékoli jiné důležité nebo zajímavé zkušenosti a poznatky související s masérstvím jsou vítány.

Ti, kteří vědí, co zvuková konference je a jak se používá, mohou do tématu začít přispívat okamžitě po svém přihlášení do konference. Je k nalezení ve skupině Komunita. Ti, kteří konferenci dosud ve svém počítači nemají, si mohou stáhnout její instalátor ze stránek www.brozst.cz z odkazu Zvuková konference. Jde vlastně o archivovanou složku, kterou stačí rozbalit v adresáři počítače, který si zvolíme. Do složky je třeba vstoupit, spustit v ní soubor Zvkonf.exe a pak už se jen řídit příslušnými pokyny pro registraci, která je velice jednoduchá. Těm, kteří by si nevěděli s instalací konference rady, pan Brož velice ochotně pomůže. Napsat mu můžete na email:

konference@brozst_cz

Na závěr ještě připomínáme, že se tato konference samozřejmě poněkud liší od dobře známých konferencí mailových, a to tím, že se příspěvky do ní nepíší, ale namlouvají. Kromě diskusní skupiny pro maséry je v ní možné najít ještě spoustu dalších zajímavých témat.

Doufáme, že si mezi maséry získá nová diskusní konference přízeň a že se stane užitečným zdrojem pro výměnu potřebných sdělení.

Petra a Ondřej Dvorští

dvorskyo@seznam_cz

zdroj: Vis-Imp