Ozvučené bankomaty v ČR

Jak jsme v říjnu roku 2010 uvedli na konferenci Vis-Imp, Československá obchodní banka a.s. Poštovní spořitelna postupně zavádějí bankomaty (ATM) upravené hlasovým výstupem pro samostatné užívání nevidomými osobami a vůbec všemi, kteří nemohou zrakem sledovat údaje na obrazovce. Za to jim patří velký dík! Touto úpravou dokazují, že i těžce zrakově handicapované považují za své zákazníky a zpřístupňují jim své služby. Od doby, kdy jsme Vám o bankomatech psali naposledy, se jejich seznam značně rozrostl, zdvojnásobil na současných cca 400 bankomatů po celé ČR. 

Ovládání těchto ozvučených bankomatů je tak jednoduché, že je možno si troufnout k nim přistoupit i bez čtení dlouhého návodu. Nejprve se musíme seznámit s umístěním jednotlivých komponentů bankomatu – obrazovky, numerické klávesnice, funkčních tlačítek, vstupu pro sluchátka, štěrbin pro vložení karty, pro odběr bankovek a stvrzenky. To se liší podle typu bankomatu. Po zasunutí konektoru sluchátek do zdířky a vložení karty stačí pozorně poslouchat pokyny a volit příkazy. Tlačítkem u zdířky na sluchátka se může nastavit hlasitost ve třech stupních. V každém kroku se ozve zvuková nápověda. Můžeme ovšem též stisknout STORNO pro ukončení seance a vrácení karty (STORNO je první funkční tlačítko
nahoře, vedle numerické klávesnice). STORNO lze použít, jen když bankomat očekává vstup, tedy ne po výběru transakce (po definitivním
potvrzení zvolené částky), tj. během čekání na autorizaci a během provádění transakce.
Méně zkušeným doporučujeme pro první seznámení s bankomatem využít asistence důvěryhodné vidící osoby nebo služeb nejbližšího TyfloCentra či Krajského ambulantního střediska Tyfloservisu o.p.s. V Praze a Středočeském kraji se můžete obracet s tímto požadavkem také na Tyflokabinet SONS, Krakovská 21, Praha 1. Teprve po nabytí jistoty je vhodné používat bankomat samostatně.
Každý uživatel s bankomatem pracuje na vlastní nebezpečí! Riziko je významně omezeno tím, že bankomaty jsou obvykle umístěny pod přímou
kontrolou bezpečnostní služby nebo alespoň pod kontrolou bezpečnostních kamer. V případě, že si k bankomatu sami netroufnete, můžete během provozní doby požádat o asistenci personál pobočky Vlastní transakci pak provedete sami. 
K dispozici máme tyto služby bankomatu:
• Výběr nastavené částky hotovosti nebo částky podle vlastní volby.
• Dobíjení kreditu předplacených služeb všech operátorů mobilních telefonů.
• Dotaz na zůstatek.
• Změna PIN (možno jen u bankomatu Vaší banky).

připravil: Viktor Dudr Metodické centrum odstraňování bariér SONS, redakčně upraveno