Památky všemi smysly - Hmatový model hradu Bouzov

Od dubna se nevidomí a slabozrací spoluobčané mohou seznámit s hradem Bouzovem pomocí tzv. haptického neboli hmatové ho modelu, který je umístěn v místnosti vedle prodejny suvenýrů. Jeho výrobu financoval Olomoucký kraj a Národní památkový ústav v Olomouci.

Bouzovský model je z lipového a olšového dřeva a plastu. Je natřený do téměř reálných barev hradu, které jsou navíc na dotyk rozeznatelné. Jde třeba poznat hrubější střešní krytinu provedenou formou granitu oproti hladkému zdivu hradního paláce. Právě barevnost, jednoduchost a čitelnost při doteku dlaněmi jsou hlavními plusy modelu, který je výtvarnou zkratkou přibližující slavný pohádkový hrad nevidomým a slabozrakým.

Autorem modelu je restaurátor Otakar Ruček z Olomouce, který jej vyráběl od léta 2012 v úzké spolupráci s pracovníky olomoucké pobočky obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. Dílo je zmenšeno v poměru 1: 100 a jeho rozměry jsou 118 x 75 cm, výška včetně stolu cca 120 cm.  Výškově je přizpůsoben tak, aby na něj dosáhly i malé děti.

Model je umístěn na hradě Bouzov a umožní osobám se zrakovým postižením vnímat tuto dominantní památku Olomouckého kraje, hmatově se seznámit s jejími detaily a získat nový vjem a zážitek.

Více na www.hrad-bouzov.cz