Pozvánka na 6. ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské

Vážení přátelé! Na počest nevidomé lektorky Zdeňky Vernarské, která pracovala v  brněnském TyfloCentru, vyhlašujeme další, v pořadí již šestý ročník  soutěže v ovládání počítače bez kontroly zrakem.

Soutěž je určena výhradně pro nevidomé uživatele náročných kompenzačních pomůcek na bázi PC, kteří se profesně nezabývají výpočetní technikou (nepracují tedy jako lektoři, učitelé, konzultanti, apod.). Za nevidomé uživatele považujeme pro účely této soutěže ty, kteří k ovládání PC používají výhradně hlasový nebo hmatový výstup a nejsou schopni přečíst zrakem běžný tištěný text ani při velmi velkém zvětšení. Tuto skutečnost je třeba při přihlášení doložit čestným prohlášením.
V době konání soutěže nejdříve obdrží každý soutěžící e-mailem postupně zadání tří úkolů, které musí splnit, a odpovědi na úkoly ve stanoveném termínu odeslat opět e-mailem. Úkoly můžete plnit z domova, školy či internátu. Každý úkol bude bodován. Pokud některý z úkolů neodevzdáte v termínu, je automaticky hodnocen 0 body. Do závěrečného
finále postupuje prvních pět soutěžících s nejvyšším počtem bodů.
Šestý ročník Memoriálu Zdeňky Vernarské proběhne od 1. března do 15. května 2013. Závěrečné utkání těch nejlepších, spojené s vyhlášením vítězů, se uskuteční v sobotu 18. května 2013 v Bílém domě na Žerotínově náměstí, jako součást doprovodného programu letošního Tmavomodrého festivalu. Každý účastník tedy musí počítat s tím, že pokud se dostane mezi pět nejlepších a bude chtít soutěžit o ceny, je nutná jeho osobní účast ve finále. Pokud se některý z pěti soutěžících s nejvyšším počtem bodů odmítne na finále dostavit, automaticky postupuje další soutěžící v pořadí. Na vítěze čekají hodnotné ceny
(externí disky, USB flashdisky, sluchátka, speciální SW atp.), které do soutěže tradičně věnují firmy zabývající se vývojem a prodejem kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené.
Bližší informace o soutěži, včetně zadání úkolů z minulých ročníků a audiozáznamu průběhu finále, najdete na http://www.centrumpronevidome.cz/memorial.

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě nejpozději do 25. února 2013 na adresu memorial@tyflocentrumbrno_cz.
Čestné prohlášení, které je součástí papírové přihlášky je třeba ještě zaslat podepsané běžnou poštou na adresu:
TyfloCentrum Brno, o. p. s.
Chaloupkova 3
612 00 Brno-Královo Pole.
Na obálku napište Memoriál.

Popřípadě je možné podepsanou papírovou přihlášku naskenovat a poslat na výše uvedenou mailovou adresu.
Stáhnout přihlášku ve formátu doc je možné na adrese: 
https://dl.dropbox.com/s/03exkxcgy0oaaqx/prihlaska_memorial.doc?token_hash=AAGEjydFmlAfq3Vv1fYVQ-0mhNY3JGY1MegLTgJa6DMDQg&dl=1

Těšíme se na vaši účast.

Pracovníci brněnského TyfloCentra.

zdroj: Vis-Imp