Pozvánka na Memoriál Miroslava Vosoby

Vážení přátelé, Turistický oddíl TJ Zora Praha ve spolupráci s odbočkou SONS Praha Střed by v tomto roce po krátké odmlce rád navázal na tradici pochodu „memoriál Miroslava Vosoby“, a to XXXI. ročníkem. V letošním roce se tato akce koná v sobotu 11. května. Dobrou motivací pro procházku jarní přírodou jsou i tři dobře připravené nenáročné turistické trasy, které nemohou zklamat.

1. trasa je jen 4 km dlouhá a vede z Radlíku do Libře. Účastníci ji jistě zvládnou i bez turistického doprovodu. Trasa je určena především rodinám s dětmi a seniorům. Do výchozího místa Radlík se dostanete autobusem č. 332 ze zastávky Budějovická. Odtud budete pokračovat po trase Libeř - U Vedralky - Libeř základna.  Startovací lístek vyplníte a startovné ve výši 10,- Kč zaplatíte až v cíli cesty.

2. trasa je dlouhá 12 km a povede nás z Kamenného Přívozu pěknou přírodou Hornopožáreckých lesů kolem Turínské hájovny, po nové naučné stezce Kněží Hora, dále směrem na Chotouň a cestou k ubytovacímu zařízení Libeř. Vedoucím této trasy je Pavel Kilián.

3. trasa je také 12 km dlouhá. Účastníci vyrazí z Kamenného Přívozu kolem Sázavy do Žampachu a dále směrem na Jílové u Prahy. Na tomto úseku cesty potkáme technické památky, jako je nejvyšší kamenný obloukový most ve střední Evropě klenoucí se nad údolím Kocour, a dvě zlatokopecké štoly - štolu sv. Josefa a štolu sv. Antonína Paduánského. Dále se podíváme z rozhledny „Pepř“ do Posázaví a budeme pokračovat přes náměstí bývalého horního města Jílové u Prahy na Radlík a k ubytovacímu zařízení v Libři. Vedoucím této trasy je Karel Novák.

Sraz účastníků na trasy z Kamenného Přívozu je do 8.00 hod. mezi výtahy na Hlavním nádraží; vlak odjíždí v 8.24 hod. Ve výchozím místě každý účastník vyplní startovací lístek a zaplatí startovné ve výši 10,- Kč.

Případné dotazy Vám zodpoví předsedkyně turistického oddílu paní Čelková na telefonu 728 584 961, m.celkova@centrum_cz.

- V ubytovacím zařízení v Libři nám tým pana Otoupala jistě připraví občerstvení a rádi zde potkáme mnoho přátel.

- Avšak připomeňme si touto akcí i jméno zakladatele a dlouholetého ředitele středního odborného učiliště a střední ekonomické školy pro zrakově postižené pana Miroslava Vosobu, který se svou celoživotní pedagogickou činností zasloužil o uplatnění zrakově postižených na trhu práce i v běžném životě zrakově postižených, což jim přineslo zvýšení kvality života. Takovíto lidé musí v povědomí nás zrakově postižených zůstat.

Tak tedy: nezapomeňme, 11 května 2013 na viděnou na některé z připravených tras.

Za turistický oddíl TJ Zora Praha Karel Novák

zdroj: Vis-Imp