Pozvánka na mezinárodní počítačový tábor v Telči

Domluvíš se anglicky, baví Tě výpočetní technika, rád zkoušíš něco nového, chceš poznat nové kamarády z celého světa a prožít neopakovatelných deset dnů v Telči?

Středisko Teiresiás hledá zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers 2013 (ICC 2013), která je pořádána pro mládež se zrakovým postižením ve věku od 16 do 20 let. ICC je putovní akcí, kterou již hostila více než desítka evropských zemí. Cílem ICC je v rámci desetidenního programu nastínit účastníkům možnosti, které nabízí využití počítače jako nástroje pro získávání informací, studium nebo zábavu. Setkání bude probíhat formou praktických seminářů a uskuteční se ve dnech 15.až 24. července 2013 v prostorách Univerzitního centra Telč Masarykovy univerzity.

Organizátorem v roce 2013 bude již podruhé Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity, záštitu poskytne Univerzita Johanna Keplera v Linzi. Akce navazuje na 18 ročníků stejného typu, kterých se každoročně účastní na 70 zrakově postižených studentů z 20 zemí.

ICC nabízí možnost

* poznat vrstevníky z různých zemí světa během desetidenního pobytu v prostředí bez bariér

* naučit se více o moderních informačních technologiích pro zrakově postižené a vyzkoušet si práci s nimi

* zažít mezinárodní a interkulturní výměnu

Program

1. prakticky zaměřené semináře rozdělené do dvou tematických sekcí

* rozšiřování znalostí a dovedností v  oblasti práce s počítačem a asistivními technologiemi

* využití počítače jako zdroje informací a prostředku ke komunikaci

2. volnočasové aktivity s jednodenním společným výletem

Podrobnější informace k programu včetně popisu jednotlivých workshopů a volnočasových aktivit Vám včas poskytne národní koordinátor.

Ubytování, strava, poplatek aj.

Cena desetidenního pobytu na ICC je 400 €, zahrnuje ubytování, stravu, semináře vedené odborníky, společenský program včetně jednodenního výletu a asistenční služby. Středisko Teiresiás z pozice národního koordinátora přispívá na pokrytí nákladů spojených s účastí. V roce

2013 je účastnický poplatek stanoven na 4 000 Kč, které pokryjí část nákladů na stravu a ubytování. Náklady na cestu z Brna do Telče budou hrazeny Střediskem Teiresiás stejně jako asistenční služby a zbylé náklady.

Zájemce o účast na ICC musí splňovat následující podmínky:

* věk 16 až 20 let

* znalost anglického jazyka na komunikační úrovni (celá výuka i doprovodný program letní školy probíhá v angličtině)

* základní zběhlost v práci s informačními technologiemi (schopnost práce na PC vybaveném speciálním softwarem)

Tábor je určen pro mládež se zrakovým postižením. Více informací o táboře najdete na adrese: www.teiresias.muni.cz/icc.

Přihláška

Zájemce o účast na akci International Camp on Communication and Computers prosíme, aby se obraceli na národního koordinátora, kterým je Středisko Teiresiás.

Pokud Vás tato akce zaujme, prosíme, abyste zaslali předběžnou přihlášku co nejdříve, nejpozději však do 15. dubna 2013 na adresu icc@teiresias_muni_cz. Přihláška musí obsahovat následující údaje:

jméno, věk, škola, adresa trvalého bydliště, kontakt (mail, telefon).

V pátek 26. dubna 2013 proběhne v prostorách Střediska Teiresiás národní výběrové kolo, během něhož budou testovány jazykové a počítačové znalosti uchazečů. Informace o tomto přípravném setkání včetně detailní přihlášky budeme rozesílat již přímo konkrétním zájemcům.

Těšíme se s vámi na setkání.

za Středisko Teiresiás Jitka Graclíková a Radek Pavlíček