První rok informačního portálu tyflonet.cz - tisková zpráva

27. září tohoto roku oslaví informační portál a rozcestník tyflonet.cz první výročí svého spuštění pro veřejnost.  Portál, jehož provozovatelem je Ergones, sociální firma TyfloCentra Olomouc, o.p.s. si za rok své existence získal řadu příznivců jak z řad laické tak i odborné veřejnosti.

Cílem stránek www.tyflonet.cz bylo a je shromažďovat informace pro zrakově postižené osoby z různých oblastí života na jednom místě na internetu. Web je psán tak, aby odpovídal standardům Blind Friendly, tedy aby byl kompatibilní s programy, které používají osoby se zrakovým postižením pro práci s počítačem.

Stránky jsou neustále aktualizovány a přibývají zde zajímavé informace o nejrůznějších aktivitách organizací, institucí a spolků zrakově postižených.

„Poté co se Tyflonet dostal do povědomí veřejnosti, se nám tyto organizace samy ozývají se žádostí o uveřejnění informací na stránkách,“ říká Mgr. Jana Šmídová, která má od začátku na starosti odborný dohled nad stránkami.

Jako dárek k prvním narozeninám si Tyflonet nadělil rozšíření o možnost internetové reklamy, kterou v současné době nabízíme nejen firmám, které jsou spojeny s problematikou zrakového postižení.

Díky zřízení informačního portálu byla vytvořena 2 pracovní místa pro osoby se zrakovým postižením. Obě pracovnice jsou absolventkami tzv. tréninkového zaměstnávání, jež bylo jednou z aktivit projektu „Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým postižením v Olomouckém kraji“. Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.