SKARTY se ruší

Vážení přátelé, 1. 10. 2013 vyšel ve sbírce zákonů zákon, kterým se ruší Karty sociálních systémů. Zákon vejde v účinnost 1. listopadu 2013. MPSV ČR má nyní půl roku na provedení všech nutných prací, které souvisejí s ukončením sKarty.


MAJÁČEK EXTRA LINE
ŘÍJEN 2013

_____________________________________
Vy, kteří jste majiteli sKarty, nemusíte nikam chodit a počkejte na to, až Vám během měsíce listopadu přijde dopis z Úřadu práce. V tomto dopise bude vysvětlení, jak máte dále postupovat. MPSV ČR i Úřad práce ČR mají zájem na tom, aby vše proběhlo bez jakýchkoli problémů. Mohou nastat následující situace:
* V případě, že si klient přeposílá v současné době dávky z účtu sKarty na svůj bankovní účet, změny se ho nedotknou. V souladu se zákonem proběhnou jen technické úpravy a od dubna 2014 bude dostávat peníze na tento účet přímo.
* A změny se nedotknou ani lidí, kteří sKartu vlastní, ale jejím prostřednictvím žádné dávky nepobírají. V tomto případě není nutné Úřadu práce ČR cokoli oznamovat.
* Jiný postup nastane, jestliže klient ÚP čerpá dávky prostřednictvím sKarty, tedy vybírá hotovost v bankomatu nebo platí kartou v obchodech. V tom případě bude nutné, aby nejpozději do 31. 1. 2014, osobně nebo písemně oznámil příslušnému kontaktnímu pracovišti ÚP, jakým způsobem chce v budoucnu dávky dostávat - jestli na účet nebo poštovní poukázkou. Pokud zvolí druhou variantu, ověří ÚP i adresu, na kterou bude dávky posílat. Na zapracování nahlášených změn bude mít dva měsíce. Do té doby (nejpozději do konce března 2014) bude Úřad práce ČR nadále peníze vyplácet prostřednictvím sKarty. Pokud se klient ÚP, který čerpá dávky přes sKartu, neozve a nesdělí, jaký způsob výplaty si zvolil, dostane peníze v dubnu 2014 poštovní poukázkou na adresu, ze které s ÚP nejčastěji komunikuje - obvykle jde o adresu trvalého nebo hlášeného pobytu.
Klienti, kteří sKartu nevlastní, budou dávky i nadále pobírat stejným způsobem jako dosud.
V případě osob se zdravotním postižením, kterým slouží speciální sKarta zároveň jako průkaz OZP, je důležité datum 30. 4. 2014. Bez ohledu na to, jaká je na ní uvedená platnost, k výše uvedenému datu skončí všechny. Jejich majitelé si tak budou muset na příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR zajistit výměnu dokladu za průkaz ZP, ZTP, ZTP/P a navazující změnu ve způsobu výplaty dávek.
Prosím, abyste v této věci zbytečně nechodili na svoje Úřady práce. Musíte počkat nejprve na dopis, který Vás k tomu vyzve.
                                                                                                           
Informace čerpány z nrzp.cz