Slepý Francouz začal s restaurací ve tmě, teď se pouští do lázeňství

Jednačtyřicetiletý Francouz Didier Roche, který přišel o zrak jako chlapec, je přesvědčen, že „rozmanitost má v ekonomice své oprávnění“. Není tedy nic udivujícího na tom, že jeho skupina Ethik Investment, která řídí řetězec restaurací nazvaný Ve tmě, zaměstnává z 50 procent postižené lidi. A prosperuje.

„Jíst v naprosté tmě umožňuje prožívat unikátní smyslové vjemy,“ slibuje podnikatel, jenž svého handicapu využil jako přednosti. „Mluvíte ke svým sousedům, aniž byste je viděli, a prožíváte role naopak, protože tu jsou slepci, kdo vás vedou a obsluhují,“ dodává. „Naším cílem je rovněž lidem ukázat, že okolí je často více handicapující než handicap sám,“ prohlašuje v rozhovoru pro agenturu AFP.

Polovina zaměstnanců skupiny jsou těžce postižení a nalezneme je i na řídicích postech. „Zástupce ředitele pařížské restaurace je slabozraký, stejně jako hlavní manažer restaurace v New Yorku,“ uvádí Didier Roche. „Podle mého názoru musí rozmanitost existovat i v ekonomickém systému, nejen v prostředí, které jí je uzpůsobeno. Handicap je zdrojem bohatství, ve veškerém smyslu tohoto slova,“ zdůrazňuje. Jeho skupina je rentabilní: letos má její obrat překročit šest milionů eur (150 milionů Kč) a růst má dosáhnout během roku více než 40 procent. „A to bez jakékoli pomoci, subvence či státních peněz,“ připomíná Didier Roche.

Narodil se bez zrakového postižení, ale jeho život se od základu změnil, když po nehodě v šesti letech přišel o zrak. Po absolvování speciálních škol studoval informatiku. „Pak jsem rozesílal svůj životopis na nejrůznější místa, ale v duchu jsem se modlil, aby mi nikdo neodpověděl, protože už tehdy jsem toužil založit si vlastní podnik,“ svěřuje se. Jeho přání bylo vyslyšeno a ve třiadvaceti letech si založil první firmu specializovanou na služby zrakově postiženým. Nakonec přišel do skupiny Ethik Investment, kde se stal v roce 2009 generálním ředitelem. Skupina vyvíjí různé aktivity: kromě restaurací a lázní poskytuje velkým firmám poradenství v jejich politice týkající se postižených a pomáhá jim uskutečňovat sociálně zodpovědnou politiku.

„Četné společnosti nás žádají o pomoc při pořádání smyslových animací v úplné tmě,“ uvádí Didier Roche. Jako příklad uvádí prezentaci parfému Jeana-Paula Gaultiera či kávy Starbucks ve tmě. Zaměstnanci skupiny jsou vybíráni podle znalostí a zkušeností, nikoli na základě své odlišnosti, zdůrazňuje. „Často se říká, že je třeba se o postižené postarat, a to není pravda, je třeba jen k handicapu přihlížet,“ říká. Didier Roche se angažuje v několika asociacích a přiznává, že cítí potřebu dělat stále více. „Nepochybně proto, abych ukázal, že jsem toho schopen,“ svěřuje se.

Zdroj: časopis Můžeš