Spokojený a naplněný život bez zraku

Tyfloservis, o.p.s. Praha nabízí individuální konzultace, které napomohou spokojenému a naplněnému životu bez zraku, případně v podmínkách slabozrakosti.

Kde:
-
v prostorách Tyfloservisu, o.p.s., Krakovská 21, Praha 1
-
v nezbytných případech též v domácnosti klienta nebo na jiných dohodnutých místech

Kdy:
-
podle vzájemné dohody, od pondělí do pátku, v čase mezi 8:00 až 14:00 hod.
-
délka jednoho setkání zpravidla 1,5 hodiny

Cena:
-bezplatně (náklady budou hrazeny z dotace Ministerstva zdravotnictví ČR)

Podmínky účasti:
-
souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely vedení dokumentace o   poskytovaných službách

Kontakt:
Mgr. Iveta Langrová
tel.: 221 462 368
mobil: 608 572 331
e-mail: langrova@tyfloservis_cz

zdroj: Helpnet