Technické muzeum v Brně

Úkolem oddělení Dokumentace tyflopedických informací je shromažďovat všechny speciální slepecké pomůcky, knihy a archiválie, které sloužily nevidomým ke vzdělávání, kultuře, práci i zábavě nebo zachycují způsob jejich života. Cílem je evidované exponáty popsat a zpracovat pro potřeby historického zobecnění odbornými články i rozsáhlejšími publikacemi.


adresa: Brno, Purkyňova 105, 612 00
tel: 541 421 488, 603 484 347
e-mail: muzeum@braillnet_cz
web: http://eliska.hlusi.sweb.cz/Uvodni_stranka.htm