Terapie tmou

Terapie tmou, jinak také dunkelterapie, patří k archaickým metodám sebepoznání. TT pracuje se senzorickou deprivací a provádí se v dokonale zatemněné místnosti vybavené veškerým potřebným zařízením, kde klient stráví v naprosté tmě a odhlučněném prostředí nejméně 7 dnů. 

Jako první zahájil zkušební pobyt v čeladenské TMĚ hlavní propagátor této metody PhDr. Andrew Urbiš, který svými úspěšnými experimenty přesvědčil ředitele Beskydského rehabilitačního centra v Čeladné MUDr. Bajgara o účinnosti  TT a společně se rozhodli nabídnout tuto službu klientům BRC i veřejnosti. 

V průběhu roku 2011 byl pak v lázeňském areálu vytipován a následně kompletně zrekonstruován malý objekt v okrajové části lesoparku – Vila Mátma. V objektu je k dispozici plně vybavený apartmán se samostatným sociálním zařízením a cvičebními stroji. Obytný prostor je plně klimatizován a před započetím terapie si jej klient může důkladně prohlédnout, aby si zapamatoval rozložení místností a nábytku.

V průběhu pobytu se může, dle potřeby, kdykoliv telefonicky spojit s terapeutem, nebo službu konajícím lékařem. Klient má také možnost kdykoliv terapii přerušit a svobodně odejít. Od započetí terapie až do jejího ukončení setrvává v naprosté tmě, v níž provádí i veškeré běžné denní úkony. V průběhu pobytu může provádět různá tělesná cvičení a sledovat své prožitky.

Podle dohody navštěvuje klienta terapeut - tak zvaný opatrovník. Zabezpečuje aktuální potřeby klienta, sleduje jeho zdravotní stav a průběh terapie.

Je podávána vegetariánská strava, která je sestavená tak, aby byl zajištěn nutričně kompletní denní doporučený přísun energie a živin, včetně minerálních látek, vitaminů a stopových prvků.

V průběhu pobytu platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů, drog a používání jakýchkoliv elektrických a elektronických přístrojů.

Před zahájením pobytu provádí terapeut s klientem vstupní pohovor, seznámí jej s průběhem terapie tmou a s obsluhou zařízení instalovaných v objektu.

S ukončením terapie vyzvedne klienta opatrovník a provede s ním závěrečný pohovor.

ÚČINKY TERAPIE TMOU

TT je významnou léčebnou metodou umožňující ukonejšit zneklidněnou a nejistou mysl. Umožňuje rozvíjení různých vnitřních prožitků, které jsou za obvyklých okolností utlumeny, a přispívá k efektivnímu řešení osobních problémů.

Pobyt velmi účinně působí:

* jako prevence proti onkologickým onemocněním, některým poruchám metabolismu (obezita, diabetes mellitus) a všem dalším civilizačním chorobám

* jako prevence proti kardiovaskulárním chorobám, cévním mozkovým příhodám

* zvolňuje a zpomaluje životní tempo

* velmi účinně působí proti syndromu vyhoření a

únavovému syndromu (CFS)

* rozvíjí citlivost smyslových receptorů (zrak a sluch), kreativitu a obrazotvornost

* regeneruje psychiku a zbavuje organismus psychických sedimentů a nánosů

* umožňuje nácvik extrémně zátěžových situací a zvyšuje odolnost proti jejich působení.

TERAPIE TMOU se jeví jako velmi účinná regenerace přetíženého organismu, prevence proti výskytu příznaků psychického vyčerpání a trénink náročných situací!!!

Zdroj: http://www.brc.cz/terapie-tmou/ (redakčně upraveno)