Univerzitní knihovny

*Digitální knihovna Arna Nováka 
Knihovna zpřístupňuje díla profesora, literárního vědce, kritika a esejisty Arna Nováka.  
web: http://knihovna.phil.muni.cz/arne-novak 

*Digitální knihovna studentů MU v Brně
Studijní materiály pro studenty oboru Vědecké informace a knihovnictví v elektronické podobě.  
web:
http://www.phil.muni.cz/~virkn/

*Digitální knihovna vysokoškolských prací 
web: http://ciks.vse.cz/knihovna/Granty/diplomky.aspx

*Digitální knihovna vysokoškolských prací NDLTD 
NDLTD je digitální knihovna vysokoškolských prací mezinárodní a národní úrovně.  
Stránky jsou v anglickém jazyce.  
web: www.ndltd.org  

*Knihovna DILLEO 
Digitální knihovna vzdělávacích materiálů Ostravské Univerzity
web: http://dilleo.osu.cz  

*Digitální knihovna Univerzity Pardubice
web: http://dspace.upce.cz 

*Česká zemědělská univerzita v Praze

Digitalizované knihy pro vzdělávací účely v oboru botanika, zemědělství, lesnictví, myslivosti.  
web:   
http://193.84.33.162/scan/  

*Digitální knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Systém obsahuje převážně anglicky psané, vědecké publikace z produkce prestižních světových vydavatelství (Wiley, Elsevier, Springer atd.)

web: www.knihovna.utb.cz/digital  

*Portál elektronických zdrojů UK 
Pro zaměstnance a studenty Univerzity Karlovy. Portál umožňuje přístup k licencovaným i volně dostupným elektronickým informacím vztahujícím se  k vědě, výzkumu a výuce na Univerzitě Karlově.

web: http://pez.cuni.cz 


*České texty elektronicky (Č.T.E.)

Projekt Univerzity Karlovy, hlavní důraz je kladen na texty pro vzdělávací účely.

web: http://cte.cuni.cz 

 
*Knihovna  Právnické fakulty UK  
Obsahuje především právnickou literaturu, poskytuje knihovně-informační služby, služby pro zrakově postižené, elektronické služby a další. Slouží studentům, učitelům i veřejnosti. 
web: http://knihovna.prf.cuni.cz 

*Knihovna Fakulty právnické a Fakulty filozofické 
Knihovna Západočeské Univerzity v Plzni nabízí knihy s oborovým zaměřením Fakulty právnické a filozofické.

web: http://www.knihovna.zcu.cz/o_knihovne.php 

*Knihovna Bory - Univerzitní knihovna ZČU v Plzni
Poskytuje služby studentům, pedagogům a vědcům ze všech fakult ZČU.
web: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_bory.php  

*Knihovna zdravotnických studií ZČU 
Zaměření knižního fondu odpovídá oborům, které se vyučují na Fakultě zdravotnických studií.

web: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_zs.php 

*Knihovna Pedagogické Fakulty ZČU
web: http://www.fi.muni.cz/about/library/index.xhtml.cs

*Knihovna Fakulty informatiky MU
web: http://www.fi.muni.cz/about/library/

*Knihovna Fakulty podnikatelské VUT v Brně
web: http://knihovna.fbm.vutbr.cz/  

*Knihovna dopravní Fakulty ČVUT v Praze 
web:  
http://www.fd.cvut.cz/informacni-systemy/knihovna.html  

*Knihovna Fakulty managmentu VŠE v Praze
web: www.fm.vse.cz/o-fakulte/oddeleni/knihovna 

*Knihovna společenských věd T.G.Masaryka v Jinonicích
web:

http://knihovna.jinonice.cuni.cz/KSV-135.html

*Knihovna Fakulty sociálních věd UK 
web: http://knihovna.fsv.cuni.cz 

*Centrální knihovně-informační systém UK

web: http://alephuk.cuni.cz/ 

*Ústav germánských studií FF UK 
web: http://knihovna.ff.cuni.cz/

*Knihovna Ústavu Dálného východu 
web: http://udlv.ff.cuni.cz/cz/Knihovna/knihovna.htm

*Knihovna románských studií FF UK

web: http://romanistika.ff.cuni.cz/knihovna/index.html

*Knihovna - Ústav Blízkého východu a Afriky UK
web: http://ubva.ff.cuni.cz/knihovna.htm


*Evangelická teologická fakulta UK - knihovna
web:  http://web.etf.cuni.cz/ETFLIB-1.html  

*Ústav české literatury a literární vědy UK - knihovna
web: http://cl.ff.cuni.cz/system/elekniho/index.php