Zahraniční elektronické informační zdroje

*Google Book Search 
web: www.books.google.com  

*Robova stránka o knihách 
web: www.robov.knihy.szm.com 

*Manuscriptorium 
web: www.manuscriptorium.com 

*Bibliomania 
web: http://www.bibliomania.com 

*World Digital Library – světová digitální knihovna  
web: www.wdl.org 

*Digitální knihovna Europeana 
web: www.europeana.eu 

*Digitální knihovna Gutenberg 
web: www.gutenberg.org 

*Gallica – francouzská digitální knihovna 
web: www.gallica.bnf.fr 

*Liber Liber – italská knižní a hudební knihovna 
web:  www.liberliber.it