Zora - nabídka periodik

Pro rok 2013 jsme pro vás připravili pestrou nabídku  periodik. Vzhledem k tomu, že předkládaná nabídka obsahuje poměrně  dost změn, prosíme o pozorné přečtení, jakož i o přesné uvádění kódů a  výše předplatného u vybraných periodik. Nejvýraznější změnou je  přechod z kazet, disket a CD nosičů na komfortnější flash disky.  Přehled nabídky naleznete i v připojeném souboru.

Důležité upozornění:
Prodej kalendářů (stolní - ve zvětšeném typu běžného písma nebo v kombinaci s Braillovým písmem za 50 Kč, kapesní v Braillově písmu za 10 Kč a nástěnný s reliéfním zobrazením
historických nálezů na našem území za 150 Kč) i pro rok 2013, včetně distribuce, zajišťuje na dobírku pouze KTN, Ve Smečkách 15, 115 17; Praha 1. Přímý odběr je též možný v oddělení osobních výpůjček KTN, Krakovská 23, Praha 1. Bližší informace na telefonu 222 211 160. 

PŘEHLED VYDÁVANÝCH PERIODIK 

Název časopisu, kód, kolik čísel ročně, celoroční předplatné, datum první expedice 

1) ve zvětšeném typu běžného písma: 
Zora – základní časopis (01), 12x, 120 Kč, 2. 1. 
Ema – příloha pro ženy (02), 4x, 80 Kč, 25. 1. 
Masér – profesní příloha (03), 3x, 48 Kč, 15. 2. 

2) v Braillově písmu: 
Zora – základní časopis (11), 24x (a kalendář Zory), 72 Kč, 3. 1. 
Ema – příloha pro ženy (12), 12x, 72 Kč, 3. 1. 
Kontakty – příloha pro žáky 2. stupně ZŠ (13), 10x, 80 Kč, 16. 1. 
Světluška – příloha pro žáky 1. stupně ZŠ (14), 10x, 60 Kč, 3. 1. 
Hudebník – hudební příloha (15), 4x, 80 Kč, 1. 2. 
Svět, příroda a společnost – populárně naučná příloha (16), 6x, 120
Kč, 16. 1. 
Koření – zábavná příloha (17), 6x, 120 Kč, 1. 2. 
První čtení – obřádková příloha (18), 2x, 46 Kč, 16. 1. 
Masér – profesní příloha (19), 3x, 48 Kč, 15. 2. 
Aúroro – esperantská příloha (20), 3x, 96 Kč, 15. 3. 

3) na flash discích MP3: 
Zora – základní časopis (31), 24x, 120 Kč, 3. 1. 
Naše šance – ozvěny z hnutí ZP (32), 12x, 60 Kč, 11. 1. 
Ema – příloha pro ženy (33), 12x, 120 Kč, 3. 1. 
Vstupte – sexuálně osvětová příloha (34), 4x, 160 Kč, 10. 1. 
Technická revue – populárně naučná příloha (35), 6x, 120 Kč, 1. 2. 
Masér – profesní příloha (36), 3x, 60 Kč, 1.2. 
Azor – příloha pro majitele vodicích psů (37), 4x, 80 Kč, 15. 2. 
Aúroro – esperantská příloha (38), 3x, 96 Kč, 15. 3.
Flash komplet (Zora, Naše šance, Ema, Vstupte, Technická revue,
Masér, Azor, Aúroro), (39), 12x, 200 Kč, 22. 1.

4) přes internetové rozhraní:
a) ve formátu text:
Internetový komplet digi Zora (Zora, Ema, Světluška, Kontakty,
Hudebník, Svět, příroda a společnost, Koření, Masér, Azor, Technická
revue, Vstupte, Disk), (41), 12x, 200 Kč, 23. 1. 

b) ve formátu MP3: 
Internetový komplet (Zora, Naše šance, Ema, Vstupte, Technická revue,
Masér, Azor, Aúroro), (42), průběžně, 200 Kč 
Zora – základní časopis (43), 24x, 90 Kč, 3. 1.
Ema – příloha pro ženy (44) 12x, 75 Kč, 3. 1. 
Naše šance – ozvěny z hnutí ZP (45), 12x, 75 Kč, 11. 1.
Aúroro – esperantská příloha (46), 3x, 60 Kč, 15. 3.

5) na flash discích text: 
Flash komplet digi Zora (Zora, Ema, Světluška, Kontakty, Hudebník,
Svět, příroda a společnost, Koření, Masér, Azor, Technická revue,
Vstupte, Disk), (51), 12x, 240 Kč, 23. 1. 
Flash Disk – počítačová příloha (52), 12x, 120 Kč, 23. 1.

6) přes elektronickou poštu: 
Digi Zora komplet (Zora, Ema, Kontakty, Světluška, Hudebník, Svět,
příroda a společnost, Koření, Masér, Azor, Technická revue, Vstupte,
Disk), (61), průběžně, 120 Kč 
Disk – počítačová příloha (62), průběžně, 75 Kč 

7) kalendář Zory v Braillově písmu 
– kalendárium, výročí osobností a událostí, poezie (71), 20 Kč
(abonenti bodové Zory obdrží zdarma) 

Poznámka: Flash disky se do deseti dnů po obdržení zasílají zpět na
přiloženou adresu! 

Abychom mohli řádně zpracovat vaše objednávky, uhraďte, prosím, předplatné na rok 2013 nejpozději do 20. listopadu 2012. Složenku je nutno vyplňovat hůlkovým písmem. 

Do zprávy pro příjemce, která se nachází na přední straně složenky uprostřed, uveďte, prosím, kódy (jsou v přehledu uvedeny v závorkách) uhrazených periodik. Zpráva pro příjemce má dva řádky po 12 okénkách.
Do každého okénka vepište pouze jednu číslici, mezi jednotlivými kódy vynechte prázdné okénko (na jeden řádek se tedy vejdou 4 kódy). Pokud by byla objednávka větší, zašlete nám seznam objednaných periodik dopisem na adresu redakce Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1 nebo e-mailem na adresu zora-objednavky@sons_cz

Odběratelé periodik prostřednictvím elektronické pošty (kódy 61 a 62) musejí ve své objednávce uvést svou e-mailovou adresu; totéž platí i pro odběratele internetových periodik (kódy 41, 42, 43, 44, 45, 46), kteří od nás poté na uvedenou adresu obdrží přihlašovací parametry pro možnost vstupu do systému. 

Ti z vás, kteří provedou úhradu prostřednictvím převodu ze svého účtu na redakční účet 158923761/0300, musejí rovněž do zprávy pro příjemce na příkazu k úhradě uvést kódy objednaných periodik. 

Po uhrazení složenky je také možno objednávku poslat prostřednictvím elektronické pošty s datem úhrady na naši e-mailovou adresu zora-objednavky@sons_cz.
V případě, že jméno plátce se liší od jména odběratele, sdělte, prosím, do redakce, na jakou adresu mají být periodika zasílána. 
Úhradu je možné provést i osobně v redakci (4. patro) v pondělí, úterý a středu od 8 do 16 hodin, ve čtvrtek od 8 do 18 hodin. 

Další možností, kterou obzvlášť doporučujeme, je uhradit předplatné v rámci hromadné objednávky na podzimních shromážděních oblastních odboček SONS. 

Příznivou zprávu máme pro zájemce ze Slovenska. Objednaná česká periodika mohou zaplatit v eurech (1 Euro = 25 Kč) v redakci levočské SKN.

Opět připomínáme, že veškerou korespondenci, týkající se námi vydávaných periodik (rozšíření nebo zrušení odběru, změn jména, adresy apod.), zasílejte písemně na adresu redakce Zora, Krakovská 21, 110 00 Praha 1, tel.: 221 462 472, fax: 221 462 471,
e-mail: 
zora-objednavky@sons_cz.

Závěrem vás ještě jednou, milí čtenáři, naléhavě prosíme o pečlivé a čitelné vyplnění a včasné odeslání vaší objednávky. 

Už nyní vám přejeme příjemné chvíle nad stránkami a flash disky naší časopisecké produkce. 

Obdobnou nabídku připravila i redakce slovenských časopisů pro nevidomé v Levoči. Zájemcům ji na požádání zašleme. 


PhDr. Jiří Reichel 
šéfredaktor Zory

zdroj Vis - Imp redakčně upraveno

Zora nabidka periodik 2013.txt Zora nabidka periodik 2013.txt (6,44 KB)