Jan Příborský obdržel krajské ocenění za práci se zdravotně postiženými

Hejtman Jiří Rozbořil na zasedání zastupitelstva kraje v pátek 28. června udělil tradiční Cenu hejtmana Olomouckého kraje za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Za rok 2012 ji získal Jan Příborský, který je příkladem toho, že i člověk s handicapem může být aktivní a ve svém oboru úspěšný.

Jan Příborský od roku 1991 pracoval v krajském ambulantním středisku Tyfloservis Olomouc. V roce 2000 stál u vzniku TyfloCentra Olomouc, v němž zastával až do letošního března funkci ředitele. Založil prodejní střediska speciálních slepeckých pomůcek. Podílel se na prosazení a realizaci orientačních prvků pro nevidomé jako zvukové a hlasové majáčky nebo reliéfní pásy na ulici či nádraží. V roce 1993 vytvořil novou metodiku čtení a psaní Braillova písma pro dospělé nevidomé čtenáře. V současné době je ředitelem sociální firmy ERGONES, kde pomáhá zdravotně postiženým a komunikuje s jejich potenciálními zaměstnavateli.

Udělování ceny hejtmana je jedním z opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Cenu lze udělit fyzické nebo právnické osobě zejména za činnost vykonávanou ve prospěch osob se zdravotním postižením na území Olomouckého kraje, za dlouhodobou, soustavnou činnost na poli vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením nebo za publicistickou činnost přibližující každodenní život osob se zdravotním postižením.