Komu slouží portál

Vítejte na stránkách Tyflonet.cz, které jsou určeny jak osobám se zrakovým postižením, tak lidem z řad široké veřejnosti zajímajícím se o tuto problematiku. Stránky Tyflonetu se snaží shromažďovat maximum informací z oblasti zrakového postižení a fungují především jako informační portál a rozcestník.
více o webu