Nabídka odborného finančního poradenství

SONS ČR oznamuje a nabízí: V rámci projektu „Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením“  můžete mimo jiné využít odborné finanční poradenství.

Finanční poradenství je zdarma poskytováno finanční poradkyní Janou Rýdlovou v následujících poradenských hodinách:
Po – Pá 8.00 – 12.00 hodin
a je poskytováno:
• telefonicky na číslech: 221 462 439 nebo 777 416 160
• e-mailem: rydlova@sons_cz
• osobně na oblastních odbočkách SONS (po domluvě)

Okruhy finančního poradenství:
- finanční poradenství řešící konkrétní nepříznivé situace v oblasti řízení finančních prostředků (např. zadluženost, nedostačující rodinný rozpočet, řešení situací vyžadujících zrakovou kontrolu např.: smluv, vyhledávání potřebných dokumentů apod.)
- poradenství v oblasti vhodného nakládání s finančními prostředky v oblasti: úvěrových produktů, možných dopadů podpisu, exekučního a insolvenčního řízení, pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením, životního a existenčního minima.
- poradenství v oblasti využití získaných znalostí (ze základních a pokročilých kurzů finanční gramotnosti) na trhu práce a pracovní poradenství obecně.