Proškolení v oboru masér

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA nabízí zdarma proškolení v oboru Masér a Nevidomý a slabozraký masér. Tento projekt je realizován v rámci individuálního projektu Ministerstva zdravotnictví ČR „Vzdělávání nelékařů“ a financován zprostředků Evropského sociálního fondu.

Profil absolventa:

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních při výkonu rehabilitační a léčebné péče pod přímým vedením fyzioterapeuta způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu nebo lékaře se specializací v oboru rehabilitační a fyzikální medicína. Kurzy budou probíhat v Praze.

Cílové znalosti absolventa:

* poučen o kompetencích k výkonu svého povolání
* zvládá spolupráci s jinými profesemi ve zdravotnictví
* zná etické, právní a psychologické aspekty zdravotnické profese
* zná základy organizace a provozu zdravotnických zařízení
* zná základy somatologie se zaměřením na pohybový systém
* je orientován v základech psychologie a komunikace
* ovládá teorie masáží včetně jejich indikací a kontraindikací

Cílové dovednosti absolventa:

* provádí klasické masáže

Podmínky pro přijetí do kurzu:

* ukončené středoškolské vzdělání
* většina pracovního úvazku mimo hlavní město Praha
* pracovní smlouva se zdravotnickým zařízením, příp. zařízením sociální péče

Termíny výuky a zahájení kurzu:

* celkový rozsah kurzu – 500 hodin
* zahájení kurzu 18. 10. 2012
* výuka bude probíhat převážně od čtvrtka do neděle (2-3 x za měsíc)
* ukončení kurzu 31. 3. 2013

Kontakt:

VŠTVS PALESTRA, Mgr. Kamila Bulířová,
telefon 281 932 013,
email bulirova@palestra_cz