Novinky v Městské knihovně v Praze

Městská knihovna v Praze (MKP) v rámci projektu Knihovna bez bariér ( www.mlp.cz/knihovnabezbarier ) se snaží v co největší míře vyjít vstříc zdravotně handicapovaným uživatelům a návštěvníkům knihovny.

Pro zrakově znevýhodněné MKP osadila největší pobočky – Ústřední knihovna, Smíchov, Korunní, Opatov, Školská a Bohnice, zvukovými majáčky, které pomohou v orientaci nevidomým. Informační středisko Ústřední knihovny nabízí speciální počítačovou jednotku se softwarem ABBY FineReader, který pomocí scanneru převádí tištěné dokumenty do textového formátu bez přepisování a umí je i přečíst hlasem Eliška. V pobočce Holešovice je umístěna stolní kamerová lupa, která slabozrakým několikanásobně zvětší čtený text.
Ve fondu knihovny najdou nevidomí a slabozrací rozsáhlou sbírku hudebních nosičů, mluveného slova (cca 350 titulů české literatury, literatury pro děti, ale i anglické a americké literatury), časopisů (ZORA a EMA) i knih o problematice zrakového znevýhodnění.
Na webových stránkách je pak k poslechu namluvený platný Knihovní řád MKP. Jako součást projektu Knihovna bez bariér byly do novely Knihovního řádu navrženy úlevy pro držitele průkazu zdravotně těžce postižený (ZTP) a zdravotně těžce postižený s průvodcem (ZTP/P). Čtenáři, kteří se v knihovně prokáží tímto průkazem, budou mít od října nárok na registraci a 100 zadaných rezervací v kalendářním roce zdarma.

Autor: Viktor Dudr
Zdroj: phainfo@konference_braillnet_cz