Nový projekt Okamžiku „Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh“

S potěšením Vám oznamujeme, že zahajujeme nábor klientů pro projekt „Podpora začleňování osob s těžkým zrakovým postižením na pracovní trh“, který je podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Praha - Adaptabilita. Projektem chceme pomoci těm lidem s těžkým zrakovým postižením z Prahy, kteří intenzivně usilují o získání pracovního místa nebo o jeho udržení a rozvoj, a to zejména v profesích řemeslník hmatového modelování anebo konzultant začleňování nevidomých.

V rámci tohoto projektu Vám nabízíme:
1. Individuální podporu formou koučování (opakovaná setkání s koučem pomáhající k vyjasnění potřeb a překonání problémů), poradenství (přizvání odborníka dle profesních potřeb klienta) a tyflosupervize (supervize k tématům zrakového postižení).

2. Získání nových pracovních kompetencí zvyšujících šance těžce zrakově postižených na prosazení a udržení na trhu práce prostřednictvím různých vzdělávacích kurzů, seminářů a workshopů (lektorské dovednosti pro pokročilé, marketing a reklama, workshopy ke spolupráci vidících a nevidomých aj.).

3. Získání nových pracovních kompetencí v profesích řemeslník a lektor hmatového modelování pro nevidomé.

4. Získání nových pracovních kompetencí pomocí tréninkové práce u těch zrakově postižených, kteří již mají v různé míře zkušenosti s vedením besed a seminářů k tématům zrakového postižení nebo odstraňování architektonických bariér.

Pokud se chcete do projektu zapojit, spojte se s jednou z níže uvedených pracovnic a dohodněte se o termínu vstupní informační schůzky, na které si vyjasníte, v čem a jak Vám mohou aktivity projektu prospět.

Vstupní pohovory začínáme v březnu, vzdělávací a jiné aktivity zahájíme v dubnu a květnu 2013. Mohou se do nich zapojit osoby s těžkým zrakovým postižením v produktivním věku, které trvale žijí na území hl. města Prahy nebo se na jejím území po převážnou dobu roku zdržují.

V případě zájmu o další informace nebo vstup do projektu kontaktujte:
- J. Kerlickou ohledně aktivit ateliéru a dílny hmatového modelování Hmateliér (seznámení s technikou práce s hlínou, účast v programu pro řemeslníky hmatového modelování)
- V. Svobodovou v ostatních případech (individuální koučování, poradenství a supervize, vzdělávání a tréninková práce konzultantů začleňování nevidomých)

Kontakty:
Jarmila Kerlická
tel. 773 209 055, 223 007 513
hmatelier@okamzik_cz

Mgr. Veronika Svobodová
tel. 603 511 167, 222 364 983
v.svobodova@okamzik_cz 

zdroj: o. s. Okamžik