Nový projekt TyfloCentra Olomouc

 ,,Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“

Milí klienti a osoby se zrakovým postižením hledající práci,

Od 1.5. 2012 zahájilo TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.  dvouletý projekt ,,Vytváření pracovních
příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce v Olomouckém kraji“. Tento
projekt stejně jako projekt minulý (již ukončený), nabízí opět celou řadu zajímavých aktivit,
do kterých se můžete zapojit a rozvíjet své schopnosti, dovednosti, znalosti týkající se
pracovního uplatnění. Hlavním cílem projektu je poskytnout zrakově postiženým lidem
komplexní podporu při hledání zaměstnání a vytvořit konkrétní pracovní místa na volném
trhu práce.

Na co se můžete těšit? V rámci projektu budou například nabízeny níže uvedené aktivity:

1. Workshop ,,Jak na to“

V současné době je naplánováno, že proběhnou dva workshopy a to v prostorách
TC v Šumperku a v Olomouci. Workshopy proběhnou formou osobního setkání s úspěšně
zaměstnanými osobami se zrakovým postižením, půjde o předávání osobních zkušeností
týkajících se pracovního uplatnění.

2. Exkurze u zaměstnavatelů

Jsou naplánovány jednodenní stáže u zaměstnavatelů, půjde o seznámení účastníků projektu
s fungováním firmy. Máme v plánu exkurze v sociální firmě Ergones a v InternetPoradně
v Olomouci, a rovněž se budeme snažit vycházet ze zájmu účastníků projektu.

3. Individuální profesní plánování

V rámci této aktivity jsou opět klientům nabízeny dvě pracovní diagnostiky
(diagnostika vlastních schopností a dovedností ,,Květina kariéry“ a diagnostika připravenosti
pro výkon povolání ,,Testy kompetencí“). Nově je v rámci této aktivity zařazena tvorba
portfólií profesní dráhy, která budou obsahovat např. tyto dokumenty: životopis, pracovní
diagnostiky, motivační dopis…apod., záleží na individuální domluvě s klientem.

4. Kurzy bezbariérového přístupu v IT oblasti

Tato aktivita bude nabízet individuální 20 hodinové kurzy výuky práce na PC.

5. Kurzy klíčových kompetencí

Projekt bude opět nabízet vzdělávací kurzy, na které se můžete těšit od podzimu roku 2012. Kurzy se budou věnovat Kurzy se budou věnovat následujícím tématům:

-        Motivace, vůle, hodnoty jedince a jejich vliv na hledání zaměstnání

-        Komunikační a prezentační dovednosti

-        Kurz písemné komunikace

-        Efektivní time management

-        Návrat do práce a týmová spolupráce

-        Pracovní právo

6. Kvalifikace na operátory audiopřepisu

V rámci projektu bude klientům nabídnut kurz zaměřený na zácvik práce s vytvořeným novým
SW, nácvik rychlého psaní, práce s audiozáznamem a hlasovým výstupem PC současně.
Dále pak na gramatiku, nácvik efektivní kontroly pravopisu a tzv. zkratkopis při rychlozápisu.

7. Job club

Tato aktivita je již známa z předchozího projektu, klienti a ostatní zájemci z řad zrakově
postižených osob mohou opět využívat PC na regionálních střediscích v Olomouci,
v Prostějově, v Přerově a v Šumperku pro vyhledávání pracovních nabídek, pro práci
s e-mailem s pracovními portály jako např. www.prace-zp.cz apod. Rovněž budou opět
probíhat ,,tematicky“ zaměřené Job cluby.

PC Job club Olomouc
Pondělí 12:30 – 15:30 (nebo dle individuální domluvy)

PC Job club Prostějov
Středa 13:00 – 16:00

PC Job club Přerov
Úterý 8:00 – 12:00 (nebo dle individuální domluvy)

PC Job club Šumperk
Pondělí 12:30 – 15:30

V rámci projektu budou rovněž nově vytvořena pracovní místa pro zrakově postižené osoby.

V případě Vašeho zájmu, jakýchkoliv dotazů, nás můžete kontaktovat.


Regionální středisko Olomouc

Mgr. Hana Křupalová
Heyrovského 35, 779 00 Olomouc
tel. 583 034 528
e-mail: krupalova@tyflocentrum-ol_cz

Regionální středisko Prostějov

Zuzana Znojilová
Kostelecká 17, 796 01 Prostějov
tel. 588 188 368
e-mail: znojilova@tyflocentrum-ol_cz

Regionální středisko Přerov

Mgr. Dagmar Staňková
Čechova 2, 750 00 rov
tel. 583 034 527
e-mail: stankova@tyflocentrum-ol_cz

Regionální středisko Šumperk

Leona Šabršulová
8.května 22, 787 01 Šumperk
tel. 588 508 059
e-mail: sabrsulova@tyflocentrum-ol_cz

Za regionální středisko podpory zaměstnávání  Olomouc

Mgr. Hana Křupalová