O projektu Tactus.cz - Knížky s hmatovými ilustracemi pro nevidomé děti

Název Tactus pochází od slova taktilní, tj. hmatový. Cílem projektu je podpořit tvorbu knížek s hmatovými obrázky pro nevidomé děti.

Proč vůbec knížky s hmatovými ilustracemi?
Stejně tak jako každé dítě, i nevidomé děti rády čtou. Bohužel knížek v Braillově písmu existuje podstatně méně než běžných dětských knížek. Co se týká knížek s ilustracemi, je jich zanedbatelné množství. Obrázky je totiž v tomto případě nutno tvořit ve hmatové podobě, což je značně náročné i nákladné. Neuspokojivá situace se během posledních let obrací k lepšímu. Přesto, že knížek s hmatovými ilustracemi  přibývá, oproti ostatním dětem, které mají k dispozici stovky a tisíce knih v knihovnách i na pultech obchodů, budou nevidomé děti vždy značně znevýhodněny.
Částečně je možné vytvářet reliéfní obrázky pomocí techniky, zejména fuseru a vakuového lisu. Nevidomé děti, a to zdaleka nejen ty nejmladší, však potřebují rozmanitost materiálů i způsobů ztvárnění, aby obrázky byly příjemné i zábavné, rozlišitelné a motivující ke hmatovému poznávání zobrazování skutečnosti, jakož i hmatovému poznávání skutečnosti samotné.
Vyrobit knížku s dobrou hmatovou ilustrací je jednak velice náročné, ale i nákladné. Trvanlivost hmatové knížky není neomezená – vzhledem k tomu, že důkladným hmatovým prohlížením dětskýma ručkama se značně opotřebovává.

Mezinárodní soutěže Typhlo&Tactus
Osvědčenou cestou, jak podpořit tvorbu těchto knih, je zejména realizace soutěží tvůrců hmatových knížek. Soutěže mají sice vítězné autory, ale to není nejpodstatnější. Vyhrávají zde především nevidomé děti, protože hlavním výsledkem soutěží je zvýšení počtu těchto knížek.
Od roku 2000 se  konají mezinárodní soutěže, známé pod názvem Typhlo&Tactus. Prvních 6 ročníků se uskutečnilo v rámci evropského projektu financovaného Culture 2000. Součástí projektu byla vždy nejen soutěž samotná, ale i následná výroba několika stovek exemplářů vítězných knih (v jazycích zúčastněných zemí) v chráněné dílně Les Doigts Qui Révent v Dijonu a jejich prodej za dotovanou cenu.
Ačkoliv evropský projekt skončil, mezinárodní společenství se rozhodlo pokračovat do značné míry dobrovolnickým a svépomocným způsobem. Soutěže pokračovaly i v dalších letech, již bez evropské finanční podpory i bez následné výroby oceněných soutěžních knih. Kromě Evropanů se postupně připojili tvůrci z dalších kontinentů: Afriky, Asie a Severní i Jižní Ameriky. Soutěž se již nekoná každoročně, ale ve dvouleté periodicitě.
Bezesporu největším českým úspěchem v mezinárodních soutěžích bylo naše prvenství v soutěži Typhlo&Tactus 2006: Kristýna Adámková zvítězila v konkurenci 90 knížek z mnoha zemí se svým dílem Rozmanitosti.
Dosud všechny předchozí ročníky Typhlo&Tactus probíhaly ve Francii, kolébce této zajímavé aktivity. Francie také iniciovala vznik mezinárodního sdružení Tactus (www.tactus.org), k němuž se Česká republika připojila v roce 2005. Kromě pořádání soutěží organizuje Tactus také pracovní setkání odborníků a vydává metodické materiály ke tvorbě hmatových knih.
V roce 2011 se mezinárodní soutěž konala prvně mimo Francii, a to právě u nás. Že nám mezinárodní společenství Tactus pořadatelství soutěže svěřilo, vnímáme jako čest i jako uznání naší činnosti zahraničními partnery. Soutěž – společně s pracovním seminářem mezinárodní skupiny Tactus –  proběhla v Praze, ke spokojenosti zúčastněných odborníků z celé Evropy. Pro české nevidomé čtenáře byla velmi přínosná, neboť soutěžní díla byla zpřístupněna na výstavě, kromě toho jsme získali do naší půjčovny nové knihy ze zahraniční tvorby. Informace a výsledky této soutěže najdete na Typhlo&Tactus 2011.
V roce 2013 jsme se zúčastnili dalšího ročníku mezinárodní soutěže ve Finsku, a to jak členové poroty, tak i soutěžící – více na Typhlo&Tactus 2013.

Dlouhodobý projekt Tactus.cz
V naší republice probíhá projekt pod názvem Tactus.cz. Již samotný název napovídá, že navazujeme na aktivity mezinárodního sdružení Tactus. Veškeré informace o českém projektu najdete na www.tactus.wz.cz.
S evropskými partnery jsme neustále v kontaktu. Byli jsme pozváni na technické mítinky sdružení Tactus a ustavující setkání skupiny BiTiB (Babies Tactile Illustrated Books).
V roce 2009 jsme měli možnost představit projekt na světové konferenci pedagogů zabývajících se prací s lidmi s postižením zraku ICEVI 7th European Conference ‘Living in a Changing Europe’ v Dublinu a uspořádat v rámci konference tvůrčí workshop.
Díky pořadatelství mezinárodní soutěže Tactus 2011 jsme naši zahraniční spolupráci rozšířili za hranice Evropy – navázali jsme kontakty s kolegy s Jižní Koreje, vyměnili s nimi vyrobené hmatové knížky a jednáme o další spolupráci.
Celý projekt Tactus.cz získal v roce 2007 záštitu Společnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Zapojil se do kampaně na podporu čtení Rosteme s knihou a dostal možnost opakovaně prezentovat a vystavovat hmatové knížky na knižním veletrhu Svět knihy.
S potěšením můžeme říci, že mezi zúčastněnými zeměmi stojí Česká republika v těchto aktivitách na jednom z nejpřednějších míst a v současné době se jako jedna z mála věnuje pořádání národních soutěží tvůrců hmatových knížek, systematické výrobě prodejních sérií a provozování půjčovny knih pro zájemce z celé ČR. Organizujeme semináře pro zájemce o tvorbu a šíříme osvětu o této aktivitě.

Zdroj: http://www.tactus.wz.cz/