O webu

Tyflonet.cz je informační portál a rozcestník určený jak osobám se zrakovým postižením, tak široké veřejnosti, která se o tuto problematiku zajímá. Informace zde najdou odborníci z pomáhajících profesí, sociální a speciálně pedagogičtí pracovníci, oční lékaři, optici, studenti středních a vysokých škol. Návštěvníci z řad široké veřejnosti, dobrovolníci a příznivci  najdou rady, jak lidem se zrakovým postižením pomoci.

Proč Tyflonet.cz vznikl?

Nabídka služeb a aktivit pro zrakově postižené v České republice je velmi široká a rozmanitá a z toho důvodu jsou zdroje informací o nich do jisté míry roztříštěné a nepřehledné.

Proto  musí běžný návštěvník Internetu poměrně složitě hledat to, co z této oblasti potřebuje a co jej zajímá.

Tyto stránky se naopak snaží shromažďovat maximum informací spojených s tímto druhem postižení na jedno místo a zde jsou neustále aktualizovány.

Současně nabízejí řadu dalších služeb, které mimo jiné usnadní pravidelný přísun novinek přímo do počítačů uživatelů informačního portálu.

Věříme, že s novým portálem budete spokojeni.

TYFLONET.CZ vám poskytne informace snadno a rychle.

RSS

 

Prohlášení o přístupnosti

Dokument obsahuje prohlášení o přístupnosti této webové prezentace, popis používaných nestandardních formátů a kontakt na technického správce webu.