Označení Audio popisu v programu České televize

Milí přátelé, jak jsme vás již informovali, Česká televize i ostatní televizní  stanice některé ze svých pořadů nyní nově začali zpřístupňovat zrakově  postiženým pomocí tzv. audio popisu (užívá se anglický termín Audio  description - zkratka AD).

Velkým problémem bylo zjistit, který z daných pořadů je tímto popisem opatřen. Dnes jsme obdrželi vyjádření české televize. Všechny pořady zpřístupněné tímto způsobem opatřuje zkratkou AD. Jde o podobné označení jako se třeba pro pořady se skrytými titulky používá zase zkratka ST.
Nově je tedy nyní na webových stránkách České televize mezi příznaky v TV programu uvedeno Audio Description, takže je možné si najít pořady, které jsou audio popisem opatřeny. Filtr funguje po jednotlivých dnech, ve kterých se dá listovat:
www.ceskatelevize.cz/tv-program/?filtr%5Baudio-description%5D=ano
V tomto přehledu naleznete informaci, zdali se v aktuální den nějaký pořad s popisem vysílá. Pokud ne je tam uvedeno "žádný pořad nebyl nalezen". Pomocí odkazu "následující den" si zjistíte, zdali není nějaký pořad s audio popisem v dalších dnech.
Přehlednější je však druhá varianta, přímý odkaz pro snadné vyhledání Audio description pořadů napříč více dny: www.ceskatelevize.cz/ad
Pro pohyb po TV programu používejte funkci svého screenreaderu - pohyb po nadpisech. Vždy je vám přečten název pořadu opatřeného popisem. Pod ním šipkou dolů naleznete další informace o něm, jako třeba kdy a na jakém programu se vysílá.
Ohledně ostatních televizí vás zatím chceme upozorit, že i třeba v naší distribuce televizních programů přes konferenci Rozhlas, je u pořadů s Audio popisem právě uveden zmíněný kód - znaky AD.
Za oddělení Digitalizace SONS Zdeněk Bajtl

Zdroj Vis-Imp