Pár slov o projektu "Zde je vodicí pes vítán"

Nakupování se může zdát banální záležitostí, je to pravda v případě, že nemáte žádný zdravotní handicap. Nevidomí i tělesně postižení to mají ale podstatně těžší. S vidícím průvodcem je to samozřejmě o hodně snazší, ale doprovází-li vás jen vodicí pes mohou nastat komplikace. Ne vždy je vstup s vodicím psem umožněn až do prodejních prostor. Tuto situaci neřeší žádný předpis a tak nám nezbylo, než se pokusit o malý zázrak.

Snahou KDVP bylo a je ulehčovat už tak nelehký život, a tak se členové Rady rozhodli oslovit vedení prodejních řetězců v ČR a nabídnout jim možnost udělat dobrou věc a to dobrovolně a plošně na svých prodejnách umožnit přístup vodicích psů do prostoru se zbožím. Vznikl tak projekt „Zde je vodicí pes vítán“. Ochotu a porozumění pro potřeby zrakově postižených projevilo v míře nemalé vedení prodejního řetězce BILLA s.r.o. Po několika měsících připrav a organizace vykrystalizoval celý projekt do této podoby:
BILLA s.r.o umožní vstup nevidomého s vodicím psem, proškolí svůj personál tak, aby byl poučen o specifických potřebách nevidomého s VP a byl přínosnou asistencí při nákupu. Každá z 210 prodejen po celé ČR je, nebo v nejbližší době bude, označena na vstupních dveřích samolepkou s názvem projektu a piktogramem lidské postavy s vodicím psem. Samolepka je ve firemních barvách BILLA a piktogram je symbolicky v zeleném poli – tedy vstup volný.
Pokud prodejnu navštíví držitel vodícího psa bez vidícího doprovodu, na informačním centru má možnost požádat o pomoc personálu a za jeho asistence absolvovat nákup zboží přímo uvnitř prodejny.
Projekt ale jde ještě dál. Aby si každý držitel mohl dohledat nejbližší prodejnu BILLA, je na našich webových stránkách zveřejněn seznam všech prodejen i s adresami a telefonními čísly. Ale ani to ještě není vše. Povzbuzeni úspěchem a ochotou vedení BILLA s.r.o jsme se rozhodli nabídnout stejný projekt i ostatním prodejním řetězcům a společnostem. Doufáme, že budou stejně vstřícní, ochotní a ohleduplní.

Přeje příjemné nakupování.
Ilona Vobrová
předsedkyně KDVP

Zdroj: http://kdvp.braillnet.cz/pesvitan.php