Pozvánka na seminář k projektu „Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“

Dovolte, abychom informovali o projektu s názvem „Podpora pracovního uplatnění pro osoby se zrakovým postižením v Pardubickém kraji“, který realizuje TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. Aktivity tohoto projektu jsou určeny lidem se zrakovým postižením v produktivním věku žijícím či působícím na území Pardubického kraje.

Hledáte zaměstnání nebo si jej chcete udržet, chcete se vzdělávat nebo se připravit na samostatně výdělečnou činnost? Neváhejte nás kontaktovat! Projekt nabízí podporu při hledání zaměstnání, zapojit se můžete také do vzdělávání v oblasti práce na PC a do dalších aktivit.

V případě, že byste se rádi dozvěděli podrobnější informace, dovolujeme si vás pozvat na schůzku k projektu, tzv. zážitkový seminář, který se uskuteční v úterý 23. dubna od 10:00 v prostorách TyfloCentra Pardubice, o.p.s., na adrese nábř. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice. Na seminář se, prosím, nahlaste, a to na telefonním čísle 466 500 615. Pokud se nemůžete zážitkového semináře zúčastnit a máte zájem se do projektu zapojit, stačí, když si domluvíte individuální schůzku, kde se o projektu dozvíte více. Aktivity jsou pro účastníky projektu zdarma, neboť tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Bc. Zuzana Dostálová, manažerka projektu