Slevy mobilních operátorů pro OZP

Telefónica O2 , T-Mobile a Vodafone poskytují pro osoby se zdravotním postižením příspěvek na telefonování. Příspěvek lze čerpat pouze u jednoho operátora.

Telefónica O2 poskytuje příspěvek ve výši 406,80 Kč/měsíc na provoz pevné linky a 287,30 Kč/měsíc na provoz mobilní linky.

T-Mobile nabízí zvýhodnění pro zdravotně postižené ve formě 200 volných minut a 200 volných SMS do sítě T-Mobile měsíčně za 0,- Kč. Volné minuty a SMS jsou čerpány po vyčerpání tarifních jednotek.

Vodafone poskytuje "Zvláštní tarif", který obsahuje 50 volných minut na  měsíc. Měsíční poplatek za tento tarif je 50 Kč,-/měs. včetně DPH.

Nárok na příspěvek mají držitelé průkazu ZTP/P, držitelé průkazu ZTP z důvodů úplné nebo praktické hluchoty a zákonní zástupci nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách.

Příspěvek je poskytnut na základě žádosti, kterou si zájemce vyzvedne v prodejnách operátorů nebo stáhne na internetu. K žádosti musí doložit průkaz mimořádných výhod ZTP/P nebo úředně ověřenou kopii rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností o přiznání příspěvku na péči II., III. nebo IV. stupně závislosti.

Vyplněný formulář žádosti a podklady je nutné donést do prodejny vybraného operátora nebo zaslat na jeho adresu.

Pro bližší informace se obracejte na zákaznické linky nebo internetové stránky operátorů.

Telefónica O2 - zákaznická linka - 800 020 202 www.o2.cz 
T-Mobile - zákaznická linka - 603 603 603 nebo  www.t-mobile.cz
Vodafone - zákaznická linka - 800 777 777 nebo  www.vodafone.cz

Držitelé průkazu ZTP/P, zákonní zástupci nezletilých osob, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a osoby závislé na pomoci druhé osoby se stupněm závislosti II., III. nebo IV. dle zákona 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách, mají nárok na výměnu stávajícího koncového zařízení pevné telefonní linky za telefon pro nevidomé (Concorde C-520B). Pronájem telefonu stojí 29 Kč/ měsíc. U Telefónicy O2 lze také telefon zakoupit za 458 Kč. Výměnu vyřizuje Telefónica O2 prostřednictvím svých partnerských prodejen. Podmínky pro výměnu telefonu: - prokázání vlastnictví průkazky ZTP/P nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči II., III. nebo IV. stupně závislosti. - vyplněný a podepsaný tiskopis žádosti - k vyzvednutí v prodejnách O2 nebo zde tiskopis ke stažení

Autor: Gabriela Bednářová Tyfloservic Hradec Králové – redakčně upraveno